AEC TOP AWARDS 2019

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ไรวินทร์ อังกุรสวัสดิ์ Yr.6D
ได้รับรางวัล AEC TOP AWARDS 2019 (รางวัลแห่งความเป็นผู้นำและยุวฑูต)
สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น

จากสมาคมธุรกิจอาเซียนร่วมกับองค์กรส่งเสริมสร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงละครวังหน้า กรุงเทพมหานคร