บริจาคสิ่งของให้บ้าน New Life จ.กาญจนบุรี

              
              เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562  ด.ญ.พิมพ์ญาดา สิทธิกิจโยธิน Y.1A  ได้นำอาหารสด อาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ และเงินสดจำนวนหนึ่ง ไปมอบให้บ้าน New Life อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  โดยมีคุณครูตุ๋ย  เป็นผู้อุทิศตนดูแลเด็กกำพร้าและเด็กไร้สัญชาติกว่า 70 คน 

   
 
 
 
 
 

 

              กิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจ ความสุขและการรู้จักแบ่งปันให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆต่อไป