Eye Level English Speech Competition 2019 for MUN CAMP

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ยินดี เมธาจิตตานนท์ Yr.5A
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 คนที่ชนะเลิศ รุ่นชั้น Grade 3 – Grade 8
จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 109 คนทั่วประเทศ

จากโครงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษนานาชาติ (Eye Level English Speech Competition 2019 for MUN CAMP)
จัดโดย Eye Level Thailand สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล ประเทศไทย


นักเรียนจะได้เข้าร่วมค่ายผู้นำนักเรียนระดับนานาชาติ EYE LEVEL MODEL UNITED NATION CAMP 2019
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2562 ร่วมกับนักเรียนจากทั่วโลก
ในการเข้าค่ายครั้งนี้ มีการจำลององค์การสหประชาชาติ โดยนักเรียนต้องจับกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ
เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและนำเสนอตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย