การแข่งขันวาดภาพระบายสีและเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.พิรญาณ์ วราภรณ์ Yr.4B
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น Senior Category จากผู้เข้าแข่งขันประมาณ 200 คนทั่วประเทศ
ในการแข่งขันวาดภาพระบายสีและเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
หัวข้อ “IF I Could Change One Thing In The World”

รายการ “2019 Eye Level Literary Award”
ประกาศผลเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562