แบดมินตันเหมันต์ Championship ครั้งที่ 12


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Y.6E และ ด.ช.ต้นคิด แซ่เฮ้ง Y.5B
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
รายการ “แบดมินตันเหมันต์ Championship ครั้งที่ 12”

ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ณ สนามแบดมินตัน The Ultimate Sport Club จ.ระยอง

นักเรียนได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 
ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง อายุ 12 ปี
 
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
 
 
ด.ช.ต้นคิด แซ่เฮ้ง อายุ 10 ปี
 
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี