การแข่งขันกีฬาหมากล้อม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคลชาย

 

ขอแสดงความยินดีกับ
นายปัญญกร เหมรัตนากร Y.12A
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคลชาย
ในการแข่งขัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา