โครงการ INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION THAILAND 2019

 

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนสารสาสน์เอกตรา ที่ได้รับรางวัลชมเชย
จากผู้เข้าแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 170 ทีมทั่วประเทศ
ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมและประกอบหุ่นยนต์ โครงการ INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION THAILAND 2019
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

รายชื่อ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ดังนี้
1.ด.ช.อิทธิพัทธ์ ภูดวงจิต Y.7C
2.ด.ช.ชยพล สิตะโยธิน Y.9A
3.ด.ช.ภฤศภณ นิวัฒนโชติ Y.9D