การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร

ระดับประถมศึกษา

 
 
 
ด.ช.มาซากิ นาริตะ Y.5B   .. ด.ช.ธรรมชาติ จงนรังสิน Y.6C
เหรียญทอง   เหรียญทองแดง
 
   
 
ด.ญ.ลิลลี่ สนธยามาลย์ Y.4F   ..  
รางวัลชมเชย    
 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 
 
 
ด.ช.ยูตะ วรบวร Y.7A   .. ด.ญ.ฐิตารีย์ อัครเลิศรัฐกร Y.7D
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ   รางวัลชมเชย
 
 
 
ด.ญ.คูณชิตา โอะโนะเดะระ Y.7D   .. ด.ญ.ณัฐชนน ประชาพร Y.7D
รางวัลชมเชย   รางวัลชมเชย
 
 
 
ด.ญ.ยูนะ ธรรมอุต Y.8B   .. ด.ญ.อามิริ อโอยากิ Y.9C
รางวัลชมเชย   รางวัลชมเชย
 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
 
 
นายฮิโรกิ นาริตะ Y.10D   .. นายศรัณยู โยเนะมูระ แสงแดง Y.11E
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ   รางวัลชมเชย
 
   
 
น.ส.มะลิสรา จงนรังสิน Y.10D   ..  
รางวัลผ่านเกณฑ์