รายการ “PDS Open-House Speech Contest 2019” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.มิณณา ลิม Y.11C
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Education Innovation in Your Dream”
ในรายการ “PDS Open-House Speech Contest 2019” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
จัดโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน