การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562

 

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - รางวัลชมเชย
ด.ช.เจริญ วงศ์ศรีนพคุณ Y.9D
ด.ช.เจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์ Y.9D
ด.ญ.เปมิกา เสนะวีณิน Y.9D