การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา Y.9D
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร