การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

 

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงปุณิกา เอื้อจิตร์ Y.6C
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2