การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร

 
 
ด.ช.ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ Y.3D   .. ด.ญ. เปมิกา เสนะวีณิน Y.9D
รางวัลชมเชย   รางวัลชมเชย
ระดับประถมศึกษาตอนต้น   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น