การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

 

 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
     
     
   
     
  ด.ช.ยินดี เมธาจิตตานนท์  
  Y.5A  
  รางวัลชมเชย  
     
     
     
     
     
     
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
     
     
 
     
ด.ช.ศุภเดช อรุณศุภนิตย์   ด.ช.วฤตม์ จิวากานนท์
Y.8D   Y.9C
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ   รางวัลผ่านเกณฑ์
     
     
     
     
     
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
     
   
     
  นายธีร์ เดชปกเกศ  
  Y.10B  
  รางวัลชมเชย