การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ราชภัฏพระนคร ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ราชภัฏพระนคร ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา และ Learn and Play MATHGROUP Co.,Ltd.

1.รายการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2562
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
 
 
 
ด.ช.อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล Year 4E   ด.ช.ปุณยธร กันศิริ Year 4F
รางวัลเหรียญเงิน   รางวัลเหรียญทองแดง
 
   
 
ด.ช.ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ Year 3D    
รางวัลเกียรติบัตรชมเชย    
 
 
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
 
 
 
ด.ช.จิรกิตติ์ จันทโรจวงศ์ Year 6A   ด.ญ.ธนพร ชวนะสุนทรพจน์ Year 6A
รางวัลเหรียญเงิน   รางวัลเหรียญเงิน
 
 
 
2.รายการสอบแข่งขัน MATH – ENG Contest (MEC) 5th/2019
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
ด.ญ.พิชา ยุวประกร Year 3A   ด.ช.ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ Year 3D
รางวัลเหรียญเงิน   รางวัลเหรียญเงิน