Royal Princess Cup ครั้งที่ 9

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล Yr.2A
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด
รายการ Royal Princess Cup ครั้งที่ 9 รุ่นอายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 21 - 24 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต