โครงการ Samsung Innovation Campus

 

ขอแสดงความยินดีกับ
นายพิชญภัทร วารีวนิช Y.10A และนายชิติพัทธ์ ตันติเมธ Y.11B
ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภททีม (ทีมละ 5 คน)
ในการแข่งขันนำเสนอไอเดีย จากการเข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นายพิชญภัทรและนายชิติพัทธ์ ได้รับคัดเลือกเป็น 2 ใน 55 คน จากจำนวนผู้เข้าสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 130 คน
ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562