โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

 

ขอแสดงความยินดีกับ
นายฌาณ ราฟาเอล มิลเลอร์ Yr.11B
ได้รับรางวัลพิเศษสำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายประเภทเยาวชน จากการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)