การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในรายการ "ศิรินุสรณ์สวิมมิ่ง ครั้งที่ 4"


ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูริภัทร์ ต่อกุลเจริญ KG.3B

     
 
 
     
     
 
 
  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในรายการ "ศิรินุสรณ์สวิมมิ่ง ครั้งที่ 4" ดังต่อไปนี้
     
   

      1. รางวัลเหรียญทองแดง ท่าเตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 7 ปี (Kick Freestyle 25 M. Age 7)

 
   

      2. รางวัลเหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 7 ปี (Freestyle 25 M. Age 7)

 
   

      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร