โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET
ประจำปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนสารสาสน์เอกตรา
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน
ในการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ประจำปี พ.ศ.2562
จากการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ All Star Intelligent Contest (จำนวนผู้สมัคร 7,387 คน)
ประกาศผลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

จัดโดย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED),
ธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.รางวัลเหรียญทอง ด.ช.เจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์ Y.9D
2.รางวัลเหรียญเงิน ด.ช.เจริญ วงศ์ศรีนพคุณ Y.9D