TSL 2019 INTERNATIONAL SCHOOLS ESSAY COMPETITION

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจำนวน 9 คน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อ “Young people are key to achieving SDG #15 (Life on Land)”
จากรายการ “TSL 2019 International Schools Essay Competition”
จัดโดย องค์กร Trust for Sustainable Living ประเทศอังกฤษ


            การแข่งขันในครั้งนี้ เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่เดือนกันยายนปี พ.ศ.2561 และประกาศผลเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 1,300 คน จาก 73 ประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา อิตาลี โรมาเนีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย เป็นต้น โดยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ส่งผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมจำนวน 17 คน และได้รับรางวัลจำนวน 9 คน ซึ่งถือเป็นรางวัลที่นำความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

 
ระดับชั้นประถมศึกษา
 
รางวัล Honourable Mention ด.ญ.ธารทิพย์ สิวโป๋ สุจริตโศภิต Y.5D
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 
รางวัล Finalist ด.ญ.กุลธาริณี เจนจรัสโชติ Y.9A
 
 
 
รางวัล Finalist ด.ญ.เกสรา สงวนวรพงศ์ Y.9A
 
 
 
รางวัล Honourable Mention ด.ญ.อลิชา งามวงศ์วัฒนา Y.9A
 
 
 
รางวัล Honourable Mention ด.ญ.ปารย์ ทรงทรัพย์กุล Y.9A
 
 
 
รางวัล Honourable Mention ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์ Y.9A
 
 
 
รางวัล Honourable Mention ด.ญ.อันนา เบญจาภิบาล Y.9A
 
 
 
รางวัล Honourable Mention น.ส.ทอนญ่า เนย์เทย์ บิดเดิล Y. 9A
 
 
 
รางวัล Honourable Mention น.ส.ภิญญดา พงศะบุตร Y.10B