การแข่งขันเต้นสไตล์ Hip Hop ในรายการ UDO World Championships 2019

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ทีม The Kidz ที่มีสมาชิกเป็นนักเรียนสารสาสน์เอกตราจำนวน 4 คน จากสมาชิกทั้งหมด 7 คน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
จากการแข่งขันเต้นสไตล์ Hip Hop ในรายการ UDO World Championships 2019
ณ เมือง Blackpool ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 นักเรียนทีม The Kidz ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ทีมจากการแข่งขันรายการ United Dance Organization (UDO) Thailand Championships 2019 ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการเต้นระดับโลก ร่วมกับเพื่อนจากประเทศต่างๆอีก 24 ทีม

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียน ที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้ให้การสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป

รายชื่อนักเรียนสารสาสน์เอกตราที่เป็นสมาชิกในทีม The Kidz ได้แก่
1.ด.ญ.ฌานิสา ชลไมตรี           Y.5B
2.ด.ช.อภิชัย จันทร์ชูสกุล         Y.5B
3.ด.ช.วิชญ์พล ภัทรสาทร         Y.5D
4.ด.ญ.รัศมิทา เทิดทูลทวีเดช    Y.5D