Yamaha Thailand Music Festival 2020

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.จิตบุญ อรุณเวชกุล Y.7C
ได้รับรางวัล Yamaha Gold Prize
ประเภท Electone Solo รุ่นอายุ 12 - 15 ปี รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร

จากการประกวดดนตรี ในรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2020
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ


ในโอกาสนี้ นักเรียนจะได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนดนตรีสยามกลการในเขตกรุงเทพฯ
เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563