รายการแข่งขัน TOYOTA Youth Super Series 2020 Finals


            ขอแสดงความยินดีกับ            

 
     
     
     
  นางสาว มิณณา ลิม  
  Year 12B  
     
   
 

     ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรม “ASIA YOUTH LEADERS 2020 ONLINE” ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2563 จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ โดยผ่านการคัดเลือกจากนักเรียนม.ปลายทั่วประเทศ ที่เข้าแข่งขัน AEON English Speech Contest 2020

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในทวีปเอเชีย ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา และไทย

     โดยในปีนี้ทางผู้จัดงานได้คำนึงถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการออนไลน์ จากกรุงเทพมหานคร และจากประเทศอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรม รายละเอียดเพิ่มเติม