การประกวดบทกวีไฮกุ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562-2563


            ขอแสดงความยินดีกับ            

     
     
     
     
     
     
     
  นางสาวอาจาริยา ชิโนมี  
     
  Y.10D  
     
     
   
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ที่มีผลงานติด 1 ใน 25 บทกลอน จากจำนวนทั้งสิ้น 646 บท จาก 59 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้รับการคัดเลือกในการประกวดบทกวีไฮกุ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562-2563 หัวข้อ “กีฬา” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี จัดโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา เช็คของขวัญมูลค่า 1,000 บาท พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกจากประเทศญี่ปุ่น