การให้บริการ รถโรงเรียน

   
   

             เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดงานประชุมใหญ่ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ห้องสัมมนา อาคาร 7 แผนกมัธยม โดยจัดอบรม 3 หัวข้อ ได้แก่ "เข้าใจสัญญาณมือ ยึดถือความปลอดภัย" วิทยากรโดย ผู้บริหารของโรงเรียน, "กฎระเบียบ-วินัย-มารยาท อย่าได้ขาด-อย่าได้พร่อง-ต้องใส่ใจ" วิทยากร โดย ผู้บริหารจากกองอำนวยการ โรงเรียนในเครือสารสาสน์ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทำอย่างไร หากนักเรียนงอแง และรังแกกันในรถ" โดยได้รับเกียรติจากนายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังเป็นผู้ปกครองที่ใช้บริการรถของชมรมรถโรงเรียนอีกด้วย นอกจากการอบรมต่างๆ ที่ให้ความรู้แล้ว ก็ได้มีการมอบรางวัลให้กับรถคุณภาพดีเด่น พนักงานขับรถดีเด่น และพนักงานดูแลนักเรียนในรถดีเด่น และในปีการศึกษานี้ ชมรมรถโรงเรียนมีนโยบายในเรื่อง ความปลอดภัยอย่างรอบด้าน ได้แก่ การพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ , การติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้ารถและในรถ การสุ่มตรวจเป่าแอลกอฮอล์ และการติดตั้งถังดับเพลิงให้ถูกจุด เพื่อให้นักเรียนโดยสารอย่างปลอดภัยที่สุด