ประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี 2557


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนภัทร พราฮิน KG.1F
เข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ จากการ “ประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี 2557”
จัดโดยสภากาชาดไทย เดือนมิถุนายน 2557