HEALTH 4 YOU


ด.ญ.ณิชาภัทร เครือพันธุ์ทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6E มีความสามารถในการเล่นขิม และได้มีโอกาสไปร่วมในการเล่นขิมในวาระสำคัญๆ ดังนี้

 
จิตอาสา ร่วมกิจกรรมงาน HELTH 4 YOU จิตอาสา ฟังดนตรีในสวน
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
14 มิถุนายน 2557 1 พฤษภาคม 2557
 
 
 
ร่วมแสดงวันครูมนตรี ตราโมท รายการครอบครัวเดียวกัน
ณ โรงละครแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์ THAI PBS
17 มิถุนายน 2556 20 ตุลาคม 2556
 
 
 
THAI MUSIC FESTIVAL ครั้งที่ 11 ร่วมกิจกรรม วันผู้สูงอายุ
ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สำนักงานเขตบางคอแหลม
13 กุมภาพันธุ์ 2556 10 เมษายน 2556
 
 
 
รายการร้อยดวงใจถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จิตอาสา วันทอดกฐิน
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ณ สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข
5 ตุลาคม 2555 4 พฤศจิกายน 2555
 
 
 
รายการครอบครัวเดียวกัน ร่วมแสดงความไว้อาลัย แด่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ณ วัดราชสิงขร
27 กรกฎาคม 2555 9 เมษายน 2555
 
 
 
จิตอาสา วันอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน ฉลองจารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจำแห่งโลก
สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข วัดโพธิ์
7 เมษายน 2555 พ.ศ. 2554