หนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 8


ขอแสดงความชื่นชม
เด็กหญิงพัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์ นักเรียนชั้น Yr. 1C

ร่วมสัมภาษณ์ "หนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 8" กับทีมงาน Mother&Care
ในหนังสือ Mother&Care คอลัมน์ Talk / หนูน้อยยอดนักอ่าน
ติดตามผลงานของเพื่อนตัวน้อยได้ในหนังสือ Mother&Care ประจำเดือนตุลาคม 57


ร่วมรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของ Thai PBS
ตอน ทดลองเกี่ยวกับความแข็งของเปลือกไข่ ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 25 ต.ค 57 ช่วงเวลา 6.10 - 6.20 และ
ตอน การปลูกถั่วงอก ออกอากาศในวันอาทิตย์วันที่ 19 ต.ค 57 ช่วงเวลา 6.10-6.20น.
ขอเชิญท่านผู้ปกครอง และเด็กๆ ติดตามชมผลงานของเพื่อนตัวน้อยของเรากันนะคะ