Ektra Newsflash ประจำปีการศึกษา 2560

EKTRA Newsflash

           ยินดีต้อนรับนักเรียนเก่าและใหม่ทุกคนเข้าสู่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ ส่งบุตรหลายเข้าศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเป็นห่วงในการเข้าเรียนครั้งแรกของบุตรหลาย แต่หากท่านให้กำลังใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2561

EKTRA Newsflash

           ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม Sports Carnival 2017 พร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลานและรุ่นน้องของท่านในการแข่งขันกีฬาและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุน ขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการเชียร์กีฬาฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

EKTRA Newsflash

           งดรับของขวัญและของฝากทุกประเภท เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ผู้ปกครองมักใช้ช่วงเวลานี้ท่องเที่ยว และซื้อหาของขวัญเพื่อมอบให้แก่กัน ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนงดเว้นการให้ของขวัญ, ของฝาก, ของกำนัล, ทุกประเภทแก่คุณครู และผู้บริหารทุกท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

EKTRA Newsflash

           ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนระดับชั้น NC-KG.2 แผนกอนุบาล ซอย 19 จะย้ายไปรวมกัน ที่แผนกประถม ซอย 20 สำหรับเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียน ท่านสามารถศึกษาได้จากเวบไซต์โรงเรียน www.ektra.ac.th ซึ่งข้อมูลที่ปรากฎในขณะนี้เป็นข้อมูลแผนผังปัจจุบัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 จะปรับปรุงแผนผังภายในและจุดรับส่งอีกครั้งแต่เส้นทางการเดินรถโดยรวมจะมีลักษณะเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2560

EKTRA Newsflash

           การสร้างวินัยและฝึกความรับผิดชอบ ควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เพราะความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความเจริญ รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

Newsflash: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------