ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2555

Filter Display:
การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ นักเรียนชั้น Yr.8A ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบุคคลหญิง , เหรียญทอง ประเภททีมหญิง และ โล่ห์นักกีฬาดีเด่น ประเภทหมากล้อมหญิง จากการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18-29 มีนาคม 2556

การแข่งขัน คณิตศาสตร์นานาชาติ และ คณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมต้น

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ณัชกช กิตติสุทธิ์ Yr.8A ได้รับรางวัล เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556(รอบระดับประเทศ) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556

การแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศศิภา นีรพัฒนกุล ชั้น Year 3B ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556

รวมรางวัลจาก การแข่งขันหมากล้อมเยาวชน ปี 2555 – 2556

รวมรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ปี 2556, การแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 2556 แพร่เกมส์, The Mall & True Visions International Go Championship 2012

การแข่งขัน วงสุนทราภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2555

การแข่งขันวงสุนทราภรณ์ โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขต 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงสุนทราภรณ์ ประเภทวง Class A : โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม

RANGSIT MUSIC COMPETITION 2012

ขอแสดงความยินดีกับ “EKTRA '11 BAND” คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ “THE SAGA BAND" ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดดนตรีสากล ครั้งที่ 7 (RANGSIT MUSIC COMPETITION 2012)

การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับ Sarasas Ektra Wind Ensemble ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล 100,000 บาท จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 (Thailand International Wind Ensemble 2012) Class B : Wind Ensemble (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ของสถานศึกษา)

ASEAN Youth Camp 2012 - “Read ASEAN : Past, Present and Future”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัด...กิจกรรมค่ายอาเซียน ซึ่งจะเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดี และตัวแทนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกกรรม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้

การแข่งขัน ชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหา ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 จัดโดย ศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

Yamaha Thailand Music Festival 2013

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ฤทธิ์เชษฐ์ ศิริมังคลานุรักษ์ นักเรียนชั้น Yr.6G ได้รับรางวัล "Golden Prize" จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2013 ประเภท Piano Duet รุ่นเล็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)

Drawing contest "I am Delighted to Invite all for Thailand Tour"

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อรชพร โศภิษฐกมล Yr.5F ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จากการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “น้องสุขใจชวนเที่ยวทั่วไทยไปกับเชลล์ดอน” ในหัวข้อ “เที่ยวไทยตามฝัน ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

D-Nee Kids School Tour Project

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. เบญญาภา ไพรหงกุล ชั้น Kg.3E ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่รางวัลและทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท จากการการแข่งขัน “ฮูลาฮูป เต้นน้าน นาน” ในโครงการ ดีนี่คิดส์ สคูลทัวร์

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

การแข่งขัน ตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนัท ลัพธวรรณ์ Yr.12A และ นายไพฑูรย์ สุขสบาย Yr.12A ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 2,000 บาท จากการการแข่งขัน ตอบปัญหาชีววิทยา ครั้งที่ 15

Skate Asia 2012

ขอแสดงยินดีกับหนูน้อยคนเก่ง ด.ช.วณิชญ์ บุญวณิชวัฒน์ Yr.2G และ ด.ญ.ญาดา บุญวณิชวัฒน์ Yr.3D เป็นตัวแทนซับซีโร่ไอซ์สเก็ตคลับ เข้าร่วมการแข่งขัน " Skate Asia 2012" ประเภท Surprise Alpha-Bata, Puck Handing/Shooting และ Character Spotlight ที่ประเทศมาเลเซีย และ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1st Ars Nova International Piano Competition

ขอแสดงความยินดีกับ ดญ. นภัทร. เสริมวรรธนะ Yr.9A เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 1st Ars Nova International Piano Competition และได้รับรางวัลที่ 2 (โดยไม่มีผู้ใดมีคะแนน ได้รับรางวัลที่ 1) ในรุ่น Duet Senior (อายุไม่เกิน 20 ปี )

Yamaha Thailand Music Festival 2012

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนกัญจน์ ธีรวิจารณญาณกุล Yr.9A และ ด.ช.ธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล Yr.2D คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2012 ประเภท Electone Solo รุ่น อายุ 10-15 ปี (APEF2) และ ประเภท Electone Solo รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี (Non-APEF)

ผลงานนักเรียน: ปีการศึกษา

"We make the Choices ; You make the difference"
----------