ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2557

Filter Display:
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับ ดญ.ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์ นักเรียนชั้น Year 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์ จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

การแข่งขัน Company of the Year 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (JA Company Mengo) ได้รับรางวัลที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และ รางวัลสื่อโฆษณา ยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขัน Company of the Year 2557 จัดโดย มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โครงการ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๔”

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฐพงษ์ ลินด์ควิสท์ (น้องบิสกิต) นักเรียนชั้น  Yr.5 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 ว่าที่สามเณร/แม่ชีน้อย ในโครงการ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๔” ลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดโอกาสให้เยาวชนชายและหญิงที่มีความตั้งใจจริงจะสืบทอด

โครงการ JENESYS 2.0 batch12

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุรัศยา ช่างกล นักเรียนชั้น Year 11C ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0ในหัวข้อ “Japanese Language 12th Batch” จัดโดยสำนักงานคณะกรรการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Singha-ISF Golf Junior Championship 2015

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พิสิษฐ์ ฉัตรเฉลิมชัย นักเรียนชั้น Yr.1D ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2015 กลุ่ม อี ชาย (รุ่นอายุระหว่าง 7-8 ปี) ณ สนาม ไพรม์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557

การประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ครั้งที่ 4

ทางโรงเรียนขอชื่่นชม นายปณิธาน อารีพงษา นักเรียนชั้น Yr.10A ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 25 คนสุดท้ายจากผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ จากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 จัดโดย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงรายเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ นักเรียนชั้น Year 8C ตัวแทนกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาหมากล้อม ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงรายเกมส์"

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ...ในหัวข้อ “Reaching ASEAN Citizenship through National Core Values”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณิสรา กอวัฒนา เข้ารอบเป็นตัวแทน 1 ใน 5 ของภาคกลางและกรุงเทพฯ จากการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Reaching ASEAN Citizenship through National Core Values” โครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”

การแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติบัตรชมเชย จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

TGA-Singha Junior Golf Ranking สนาม 4

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พิสิษฐ์ ฉัตรเฉลิมชัย นักเรียนชั้น Yr.1D ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน TGA-Singha Junior Golf Ranking สนาม 4 คลาสอีชาย อายุ 7-8 ปี จัดโดย สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557 ณ มิด้า กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชามญชุ์ กวีผาติ นักเรียนชั้น Yr.12B ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ พร้อมทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ระดับประถมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ศุภเดช อรุณศุภนิตย์ นักเรียนชั้น Yr.3F ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ พร้อมทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขัน กีฬาเทควันโด 3rd Thammasat Taekwondo Championship of Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. เจตนิพัทธ์ ศรีวัฒโณ นักเรียนชั้น Yr.5A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด 3rd Thammasat Taekwondo Championship of Thailand (เกราะไฟฟ้า) สังกัดทีม THE VISION - NACHA TEAM รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 24-27 ก.ก. ประเภท: ต่อสู้ รุ่น B ระดับ: มือใหม่พิเศษ

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายลีโอ อโอยากิ นักเรียนชั้น Yr.9A ได้รับรางวัลชมเชยเกียรติยศเพชรยอดมงกุฏ พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ 2,000 บาท จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร และ ถ้วยรางวัลพระราชทาน...

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ระดับมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอวภาส์ เผยศิริพัฒน์ Yr.8A, นายราม สุขเกิดกิจพิบูลย์ Yr.12E และ นางสาวจิราภา เผยศิริพัฒน์ Yr.10E ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ระดับประถมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธีร์ เดชปกเกศ Yr.5D และ ด.ญ.ไอรดา เกียรติสิงห์นคร Yr.6A ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดวาดภาพวันอาหารโลก ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นายปาณัสม์ แสงวณิช นักเรียนชั้น Year 11D ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพวันอาหารโลก ประจำปี 2557 ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "เกษตรกรรมแบบครอบครัว หล่อเลี้ยงและรักษ์โลก" ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการ เมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นายปาณัสม์ แสงวณิช นักเรียนชั้น Year 11D เข้ารับโล่เกียรติคุณพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ จากการได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

Yamaha Thailand Music Festival 2015

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัทธดนย์ กมลขันติธร นักเรียนชั้น Year 8B ได้รับรางวัล YAMAHA GOLDEN PRIZE และเป็นตัวแทนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากการแข่งขัน แข่งขัน “Yamaha Thailand Music Festival 2015” รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพฯ ในรายการ Classical Guitar รุ่นกลาง อายุไม่เกิน 14 ปี

การแข่งขัน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กษิดิศ จันทโรจนวงศ์ Yr. 6 ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2014 (IMSO 2014)

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธรรศธรรม เอื้อกูลวราวัตร Yr.4B ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1,000 บาท จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

SCG Junior Badminton Championships ครั้งที่ 34 ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปัณฑ์ธร แสงวณิช Yr.9B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว และรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากการแข่งขัน SCG Junior Badminton Championships ครั้งที่ 34 ประจำปี 2557

Triam Udom Gifted Math & Outstanding Students search : TUGMOs

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน “โครงการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Triam Udom Gifted Math & Outstanding Students search : TUGMOs) ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557” ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กชมน ฉิน Yr.9 C และ ด.ญ.เจียเจีย ไป๋ Yr.7D ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ 1,000 บาท จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 (นานาชาติ) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัชกช กิตติสุทธิ์ นักเรียนชั้น Yr.9A ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 11) The 11th China Southeast Mathematics Olympiad (SMO2014) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557

Air Force Junior Badminton Championships 2014

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปัณฑ์ธร แสงวณิช Yr.9B ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทชายเดี่ยว และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ( Air Force Junior Badminton Championships 2014 ) ณ สนามแบดมินตัน กองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 8 สิงหาคม 2557

การแข่งขันกอล์ฟ ชิโน-ไทย ยูธ กอล์ฟ ทัวร์นาเม้นท์ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นทีธร เตชะเรืองจิต Yr.9A ได้เป็นแชมป์การเล่นแม็ทซ์เพลย์ จากการแข่งขันชิโน-ไทย ยูธ กอล์ฟ ทัวร์นาเม้นท์ ครั้งที่ 1 จัดโดย ชางเลียนเวย ยอดโปรกอล์ฟชาวจีน ณ สนามคุนหมิงฮ็อทสปริง กอล์ฟคลับ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม ที่ผ่านมา

รางวัลลูกผู้กตัญญูต่อแม่ดีเด่น และ รางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณฐมน ฉัตรธีรภาพ Yr.1F และ น.ส.ภาวรัญชน์ รุ่งเรือง (มารดา) ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกผู้กตัญญูต่อแม่ดีเด่น และ รางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่น ของสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ

ประกวดร้องเพลง รายการ Star Kids

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ภัทรจารีย์  วณิชย์วงศ์วาน  นักเรียนชั้น  Yr.5D ได้แชมป์ การประกวดร้องเพลงรายการ สตาร์คิดส์ ซีซั่น 2 จัดโดยรายการ Star Kids ทางช่อง 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557

2014 CULI Red Cross English Quiz

ขอแสดงความยินดีกับ นายธิติ เหราบัตย์, นายธนิน ภัทรสุวรรณ และ นายอิสระ รายรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่จากอธิการบดีจุฬาฯ พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ "2014 CULI Red Cross English Quiz" จัดโดย สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

TrueVisions - The Mall International Taekwondo Championships 2014 By RDC

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. เจตนิพัทธ์ ศรีวัฒโณ นักเรียนชั้น Yr.5A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) จากการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการ TrueVisions - The Mall International Taekwondo Championships 2014 By RDC เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557

TrueVisions - The Mall International Taekwondo Championships 2014 By RDC

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.คริษเชษฐ์ รัตนกุลชัยวัฒนา นักเรียนชั้น Year 2F ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการ TrueVisions - The Mall International Taekwondo Championships 2014 By RDC เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557

ศรีปทุมเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิฟ (เกราะไฟฟ้า) ครั้งที่ 1/2557

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. เจตนิพัทธ์ ศรีวัฒโณ นักเรียนชั้น Yr.5A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด รุ่น 25-27 kg ประเภทต่อสู้ชายมือใหม่ อายุ 9 - 10 ปี จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557

กทม. มอบเสื้อสามารถ แก่นักกีฬากรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์     Year 9A ได้รับมอบเสื้อสามารถ จากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการเป็นนักกีฬากรุงเทพมหานครที่ได้รับเหรียญทอง 3 ปีซ้อน ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภททีมหญิง จัดโดย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

การแข่งขันรายการ Bangkok Taekwondo 2014

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.คริษเชษฐ์ รัตนกุลชัยวัฒนา Year 2F ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันรายการ Bangkok Taekwondo 2014 ประเภทยุวชนชาย 7-8 ปี น้ำหนัก 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก. ทีม NACHA จัดโดย สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557

การแข่งขันรายการ Bangkok Taekwondo 2014

ด.ช.เจตนิพัทธ์ ศรีวัฒโณ Year 5A ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันรายการ Bangkok Taekwondo 2014 ประเภทยุวชนชาย 9-10 ปี น้ำหนัก 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก. ทีม NACHA จัดโดย สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 วิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กษิดิศ จันทโรจวงศ์ Yr.6C ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ จัดโดย สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ไบเทคบางนา

การแข่งขัน “Yamaha Thailand Music Festival 2014” รอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.จิรกิตติ์ จันทโรจวงศ์ Y.1A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ Welcome Electone Ensemble รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
ณ.โรงละครอักษรา คิงส์ พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557

การแข่งขัน “Yamaha Thailand Music Festival 2014” รอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัทธดนย์ กมลขันติธร นักเรียนชั้น Y.8B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ Classical Guitar รุ่นกลาง อายุไม่เกิน 14 ปี
ณ.โรงละครอักษรา คิงส์ พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557

ผลงานนักเรียน: ปีการศึกษา

"We make the Choices ; You make the difference"
----------