ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

Filter Display:
The 1st Anglo Debate League 2016
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อวภาส์ เผยศิริพัฒน์ นักเรียนชั้น Yr.9A ที่ได้รับรางวัลนักพูดดีเด่น อันดับ 4 จากการแข่งขันโต้วาทีสาระภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

The Voice Kids Thailand
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฐมน อรุณประสบสุข KG.3D หรือ “น้องพรีม” ได้เข้าร่วมประกวดในรายการ The Voice Kids Thailand 2016 ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 นักเรียนของเราผ่านเข้ารอบแรก ในรอบการคัดเลือกเข้าร่วมกับโค้ชของแต่ละทีม และการประกวดในครั้งนี้ น้องพรีม ได้เลือกร้องเพลง “ด้วยรักและปลาทู” ของ “มอส ปฏิภาณ”

NJ Spelling Bee 2015 (รอบชิงชนะเลิศ)
ขอแสดงความยินดีกับ นายฤกษ์ชัย ตระกูลมุกทอง (Mr.Lerkchai Trakulmukthong) Y.12A ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 18 NJ Spelling Bee 2015

การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2015)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฐภัทร พงศ์อภิรักษกุล  นักเรียน ชั้น Yr.6C ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Parallel A) วิชาวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2015) จัดโดย สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2558
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ชัชพิมุข  สันติวัฒนธรรม  Yr.5C และ ด.ช. ณัฐวี วิวัฒน์ธนกุล Yr.4A ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลำดับ วิชาวิทยาศาสตร์ ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขัน Math-Eng Contest ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์ Yr.4E ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ ด.ช.ณัฐภัทร พงศ์อภิรักษกุล Yr.6C ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย จากการแข่งขัน Math-Eng Contest ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ นักเรียนชั้น Yr.10A‏ ได้รับรางวัล "เหรียญทอง" การแข่งขันหมากล้อมประเภทบุคคลหญิง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 16 -18 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยภาคกลาง
การแข่งขันปีนหน้าผา รายการ Asian Youth Championship – Putrajaya (MAS) 2015
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. นิกโคล โทมาส  นักเรียน ชั้น Yr.6C ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปีนหน้าผา รายการ Asian Youth Championship – Putrajaya (MAS) 2015 รุ่น Male Youth C lead และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่น Bouldering ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฐภัทร พงศ์อภิรักษกุล  นักเรียน ชั้น Yr.6C ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

ACT Music Festival 2015
ขอแสดงความยินดีกับ วง Sax Quartet ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม และ วง Woodwind Quartet ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเทศกาลดนตรี ACT Music Festival 2015 ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
NJ Spelling Bee 2015
ขอแสดงความยินดีกับ นายฤกษ์ชัย ตระกูลมุกทอง Yr.12A ที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำภาคกลางเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศเป็นเวลา 4 สัปดาห์
Thailand Magic Extravaganza 2015
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชยุตม์ คนึงโชติ นักเรียนชั้น Yr.10D ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันมายากลระดับชาติในรายการ Thailand Magic Extravaganza 2015 ประเภท Stage Magic Act รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จัดโดยสมาคมมายากลโลกและสถาบันมายากลนานาชาติ
การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธณชล วิมลสัจจารักษ์ นักเรียนชั้น Yr.7B ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันประวัติศาสร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา 2558
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
กิจกรรม "แคมป์มือสะอาด หยุด! โรคระบาดกับ คิเรอิคิเรอิ ในวันล้างมือโลก"
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์  นักเรียน ชั้น Yr.1C ได้รับเลือกให้เป็นรองอันดับ 1 ยุวทูต คิเรอิคิเรอิ ประจำประเทศไทย ปี 2558 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ Kidzania Siam Paragon

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เจียเจีย ไป๋ Yr.8D และ น.ส.กชมน ฉิน Yr.10B ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชนิตา บูรณะบัญญัติ์  นักเรียนชั้น Yr.3G ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.นพธีรา แสงชัย นักเรียนชั้น Yr.9A , ด.ญ.ทัศพร สุขุมธนากุล นักเรียนชั้น Yr.9A และ ด.ช.พสิษฐ์ จำรัสวิมลรัตน์ นักเรียนชั้น Yr.9C ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศศิภา นีรพัฒนกุล นักเรียนชั้น Yr.6B, ด.ช.ณัฐภัทร พงศ์อภิรักษกุล และ ด.ช.ศิริมงคล ต่ออุดมศักดิ์ นักเรียนชั้น Yr.6C ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม.

การแข่งขันเทนนิส TENNIS 10S JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2015 ครั้งที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.อรรถวัติ มะโนภินิเวชช์ นักเรียนชั้น KG. 3B ได้รับรางวัลได้รับรางวัล ประเภทตีข้ามตาข่ายเกิน 60 ลูก ภายใน 2 นาที   การแข่งขันเทนนิส TENNIS 10S JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2015 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬาเยาวชนจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน เทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภัณฑิรา นรรัตน์ นักเรียนชั้น Yr. 3F ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวชน หญิง 9-10 ปี รุ่น E น้ำหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก. การแข่งขัน เทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร

การแข่งขันรายการ MAMMUT Blocmaster Boulderjam 2015
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. นิกโคล โทมาส นักเรียนชั้น Yr.6C ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากการแข่งขันรายการ MAMMUT Blocmaster Boulderjam 2015 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศออสเตรีย

การแข่งขันบาสเกตบอล Assumption Basketball Championship 2015

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมบาสเกตบอลชาย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี “ Assumption Basketball Championship 2015” จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2015

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกัญจน์ ธีรวิจารณญาณกุล นักเรียนชั้น Yr.12A ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2015 ประเภท Electone Solo รุ่น Senior Section ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 53 ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ดช.เฮนดริก ธาดา โกรฮ์บรึกเกอร์ นักเรียนชั้น Yr.9C ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนชายคู่อายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 53 ประจำปี 2558

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานนักเรียน: ปีการศึกษา

"We make the Choices ; You make the difference"
----------