ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2556

Filter Display:
การประกวดเขียนเรียงความ "เดินตามรอยพระราชา"

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.บุษกร บุษปธำรง นักเรียนชั้น Y.9A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เดินตามรอยพระราชา"
จัดโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

Trinity Awards Thailand 2013

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร นักเรียนชั้น Year 5C ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดของประเทศ (สอบระดับเกรด 1 ได้ 99 คะแนน) จากการสอบดนตรี Trinity College London จัดโดย Trinity Guildhall Thailand เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล (ชาย) โดย โรงเรียนนนทรีวิทยา

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้รับรางวัล ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 และใบประกาศนียบัตร
จัดโดย โรงเรียนนนทรีวิทยา เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
จัดโดย โคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประเภทกีฬาหมากล้อม

ด.ญ. พลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท คู่ผสม และ ด.ช. ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทคู่ชาย
จากการแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (เมืองมะขามหวานเกมส์) ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 57

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ หมากล้อม

ด.ญ. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมประเภททีมผสม
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ เมื่อวันที่ 9 – 14 มกราคม 2557

Junior Golf 2013

ด.ช. พิสิษฐ์ ฉัตรเฉลิมชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟรายการต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รายการ CGA - U.S.Kids First Tee Tournament 2013, รางวัลชนะเลิศ รายการ สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2013 ฯลฯ

เทควันโด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 2

เด็กชายคริษเชษฐ์ รัตนกุลชัยวัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 2
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556

Yamaha Thailand Music Festival 2014 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพ

เด็กชายพัทธดนย์ กมลขันติธร ได้รับรางวัล "Yamaha Golden Prize" จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2014 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพ ประเภท Classical Guitar รุ่นกลาง อายุไม่เกิน 14 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556

การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหา ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 จัดโดย ศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษา จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 (แบดมินตัน)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปัณฑ์ธร แสงวณิช Y.8B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท ยุวชนชายเดี่ยว จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 "ปทุมธานีเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2556

Thailand International Wind Ensemble Competition 2013 (TIWEC)

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนวง Ektra Woodwind Quintet ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ประเภท Small Wind Ensemble Division II Junior (วงเครื่องเป่าขนาดเล็ก) ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Prince and Princess Thailand 2013

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สุชัจจ์ ราวัณย์วิสุทธิ์ นักเรียนชั้น KG.3B ได้รับรางวัลชนะเลิศ Junior Mr.Asian Thailand 2013 จากการแข่งขัน Prince and Princess Thailand 2013 ณ ห้างเอสพลานาด แคราย-งามวงศ์วาน จัดการประกวดโดย center stage TKS N SON ,Singapore เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 56

International Gymnastics Friendship Competition 2013, Malaysia

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์ Y.4E และ ด.ญ. ลักษิกา เกียรติถาวรชัย Y.4E ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการแข่งขันยิมนาสติกเชื่อมสัมพันธ์นานาชาติ ประเภทยิมนาสติกแดนซ์ ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2556

2013 IMC - International Mathematics Contest, Singapore

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ณัชกช กิตติสุทธิ์ นักเรียนชั้น Yr.8A ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ ( นานาชาติ ) 2013 IMC - International Mathematics Contest ณ. ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม รุ่นเยาว์ ประจำปี 2556

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล Year 6E ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท Premier Silver จากการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2556

การแข่งขัน การแข่งขัน ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา  Year 3 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษาต้น จากการแข่งขัน ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2556 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และทุนการศึกษา 2000 บาท จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร

การแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ด.ช.ธรรศธรรม เอื้อกูลวราวัตร  Year 3F , ด.ญ.ณัชชา ขันธะชวนะ  Year 6F จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิร่มฉัตร

การแข่งขัน ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ด.ช.ซู่ยี่ ลี่  Year 2E , ด.ช.ณัฐพล เลอลักษณ์สถาพร  Year 5D จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ) จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556

Yamaha Thailand Music Festival 2013 (APEF1)

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล ชั้น Yr.3D ชนะเลิศการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2013 ประเภท Electone Solo รุ่น อายุไม่เกิน 9 ปี (APEF1) ณ โรงละครอักษรา คิงส์ พาวเวอร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556

ผลงานนักเรียน: ปีการศึกษา

"We make the Choices ; You make the difference"
----------