ผลงาน ด้านดนตรี

Filter Display:
TIWS Competition 2019 (Class D)

แผนกมัธยม

KPIS Music Challenge 2019

แผนกมัธยม

Valaya Alongkorn 2018

แผนกมัธยม

ACT Music Festival 2018

แผนกมัธยม

S.G. Music Festival 2018

แผนกประถม

ACT Music Festival 2017

แผนกมัธยม

Silpakorn Youth Music Award 2017

แผนกมัธยม

Star Kids 2016

แผนกมัธยม

SG Music Festival 2016

แผนกประถม-มัธยม

นักร้องประสานเสียง 2559

แผนกอนุบาล

Music Summer Camp 2016

แผนกประถมมัธยม

วงฝอย: ห้องข่าวเยาวชน 2015

แผนกมัธยม

Ektra Concert & Recital 2015

แผนกมัธยม

ACT Music Festival 2015

แผนกมัธยม

Ektra Primary Band

ประวัติการก่อตั้งวง

Sarasas Ektra Symphonic Band

ประวัติการก่อตั้งวง

"ศรทอง" ครั้งที่ 4

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 25 คนสุดท้าย

TIWEC 2013

รางวัลเหรียญทอง วงเครื่องเป่าขนาดเล็ก

การแข่งขันวงสุนทราภรณ์ 2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Class A

การแข่งขันวงสุนทราภรณ์ 2555

รางวัลชนะเลิศ ประเภทวง Class A

Rangsit Music Competition 2012

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

TIWEC 2012

รองชนะเลิศอันดับ 2 Class B

Rangsit Music Competition 2011

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

Grand Prix Pattaya

เหรียญทองแดง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

Rangsit Music Competition 2010

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

Coke Music Awards 2010

รางวัลขวัญใจกรรมการ & รางวัลอันดับที่ 6

TIWEC 2009

รางวัลชนะเลิศ Class A - Wind Band

"We make the Choices ; You make the difference"
----------