ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557

Filter Display:
Science Super Lab

แผนกประถม

Junior M.I. Camp

แผนกประถม

The Recital of Love 2557

แผนกมัธยม

M.I. Academic Fun Fair 2014

แผนกประถม

Comprehension Plus Shows

แผนกประถม

กิจกรรมกีฬาสี 2557

แผนกประถม & มัธยม

Poseidon's Pirate 2557

แผนกมัธยม

วันลอยกระทง 2557

แผนกอนุบาล

ฮาโลวีน 2557

แผนกอนุบาล

วันฮาโลวีน 2557

แผนกประถม

Generation Next 2557

แผนกมัธยม

Open House 2557

แผนกประถม

Say Hello Junior 2557

แผนกมัธยม

Open House 2557

แผนกอนุบาล

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

แผนกมัธยม

กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน 2557

แผนกมัธยม

กิจกรรมสัปดาห์แนะแนว 2557

แผนกมัธยม

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 2557

ทุกแผนก

Smart Start 2557 (อนุบาล3)

แผนกประถม

GAC ‘3’ Graduation 2557

แผนกมัธยม

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2557

แผนกมัธยม

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2557

แผนกประถม

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 2557

แผนกมัธยม

วันสถาปนาลูกเสือ 2557

แผนกมัธยม

วันสถาปนาลูกเสือ 2557

แผนกประถม

วันถวายปีการศึกษาและวันไหว้ครู 2557

แผนกมัธยม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2557

แผนกมัธยม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2557

แผนกประถม

รณรงค์ต่อต้านการรังแกกัน 2557

แผนกประถม

วันถวายปีการศึกษาและวันไหว้ครู 2557

แผนกประถม

อนุบาล 3 : ความกตัญญูกตเวที 2557

แผนกอนุบาล

วันไหว้ครูและถวายปีการศึกษา 2557

แผนกอนุบาล

ค่ายพัฒนาศักยภาพ นร. ม.4 2557

แผนกมัธยม

สานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา 2557

แผนกมัธยม

คิดวิทย์ : น้ำกับน้ำมัน 2557

แผนกประถม

แนะนำการเลือกสภา นร. 2557

แผนกมัธยม

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2557

แผนกมัธยม

การแสดงโขนสองภาษา 2557

แผนกมัธยม

Wheels Ahead Summer Camp 2557

แผนกประถม

English Acceleration Camp 2557

แผนกประถม

Summer Music Course 2557

แผนกประถม

Breakthrough Summer Course 2557

แผนกประถม

Infant summer camp 2557

แผนกอนุบาล

รวมกิจกรรม: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------