ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

Filter Display:

Christmas shows 2017

ทุกแผนก

Sports Carnival 2017

แผนกประถม - มัธยม

วันเด็ก ปีการศึกษา 2560

แผนกอนุบาล - ประถม

กีฬาสี NC - Yr.1 2560

แผนกอนุบาล

We are EKTRA camp 2017

แผนกมัธยม

AFR Day 2017

ทุกแผนก

JA Company Program 2017

แผนกมัธยม

กิจกรรมวันพ่อ 2560

แผนกอนุบาล-ประถม

World Cultural Day 2017

ทุกแผนก

พิธีน้อมสำนึก ร.9 2560

แผนกประถม-มัธยม

วันฮาโลวีน 2560

แผนกอนุบาลและประถม

กิจกรรมวันลอยกระทง 2560

แผนกอนุบาลและประถม

มอบเงินบริจาค รพ.ศิริราช 2560

แผนกประถมและมัธยม

World Education Exhibition 2017

แผนกมัธยม

JA Insure Your Success 2017

แผนกมัธยม

วันวิทยาศาสตร์ 2560

แผนกประถมและมัธยม

Open Morning 2017

แผนกอนุบาลและประถม

HKU Summer Immersion 2017

ทุกแผนก

Ektra Star Kids 2560

แผนกอนุบาล

กิจกรรม CSR 2560

แผนกมัธยม

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560

แผนกประถมและมัธยม

Summer Camp 2017

แผนกประถม

Summer Camp 2017

แผนกมัธยม

Summer Camp 2017

แผนกอนุบาล

รวมกิจกรรม: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------