ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558

Filter Display:
GAC ‘5’ Graduation 2558

แผนกมัธยม

M.I. Year 4-6 2015

แผนกประถม

M.I. KG.3 & Open House 2016

แผนกอนุบาล

Drama Show 2016

แผนกมัธยม

Ektra Concert & Recital 2015

แผนกมัธยม

กิจกรรมกีฬาสี 2558

แผนกประถม & มัธยม

Yr. 8 Scout Camp 2015

แผนกมัธยม

Sport Carnival 2015

แผนกอนุบาล

M.I. Academic Fun Fair 2016

แผนกมัธยม

ทัศนศึกษา Yr.7 2558

แผนกมัธยม

กิจกรรมวันลอยกระทง 2558

แผนกประถม-อนุบาล

Cultural Day

แผนกอนุบาล

กิจกรรมวันฮาโลวีน 2558

แผนกอนุบาล-ประถม

ค่าย Think Fast

แผนกอนุบาล

English Camp 2015

แผนกอนุบาล

ค่าย First Steps

แผนกอนุบาล

UK Academic Trip 2015

แผนกประถม

Open House 2015

แผนกอนุบาล

Let's do it! Kid's Camp 2015

แผนกประถม

M.I. Academic Fun Fair 2015

แผนกมัธยม

Open House 2015

แผนกประถม

M.I. Academic Fun Fair 2015

แผนกประถม

GAC ‘4’ Graduation 2015

แผนกมัธยม

Ektra Star Kids 2015

แผนกอนุบาล

Ektra Singing Contest 2015

แผนกประถม

JA More than Money 2015

แผนกประถม

Summer Camps 2015

แผนกประถม

English Summer Camp 2015

แผนกประถม

Breakthrough Camp 2015

แผนกอนุบาล

English Summer Camp 2015

แผนกอนุบาล

รวมกิจกรรม: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------