ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

Filter Display:

GAC '8' Graduation 2019

แผนกมัธยม

ค่ายอำลา Year 12 2561

แผนกมัธยม

M.I. Activities 2018

ทุกแผนก

Farm Carnival 2018

แผนกอนุบาล

Visited School

ทุกแผนก

Sports Carnival 2018

ทุกแผนก

Christmas Drama shows 2018

ทุกแผนก

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

แผนกอนุบาลและประถม

Cultural Day 2018

ทุกแผนก

กิจกรรมวันลอยกระทง 2561

แผนกอนุบาลและประถม

23rd Anniversary 2018

ทุกแผนก

October Camp 2018

ทุกแผนก

กิจกรรมวันฮาโลวีน 2561

แผนกอนุบาลและประถม

ประชุมผู้ปกครอง Yr.6 2561

แผนกประถมและมัธยม

กิจกรรม Day Camp 2561

แผนกอนุบาล

Educational Exhibition 2018

แผนกมัธยม

Ektra Singing Contest 2018

แผนกประถม-มัธยม

Open Morning 2018

แผนกอนุบาล

Ektra Star Kids ปีที่ 10 2561

แผนกอนุบาล

JA Cha-Ching 2018

แผนกประถม

Open Morning Yr.1 2018

แผนกประถม

HKU Summer Immersion 2018

ทุกแผนก

CLIL Workshop 2018

ทุกแผนก

Young Designer Club 2018

แผนกมัธยม

Summer Camp 2018

ทุกแผนก

UK Academic Trip 2 2018

แผนกประถมและมัธยม

รวมกิจกรรม: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------