ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

Filter Display:

M.I.

ทุกแผนก

Sports Carnival 2019

ทุกแผนก

X'mas Performances 2019

ทุกแผนก

Father's Day 2019

ทุกแผนก

Year 11 Camp 2019

แผนกมัธยม

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2562

แผนกประถม-มัธยม

วันลอยกระทง 2562

แผนกอนุบาล-ประถม

วันฮาโลวีน 2562

แผนกอนุบาล-ประถม

October Camp 2019

ทุกแผนก

Day Camp 2019

แผนกประถม-อนุบาล

World Cultural Day 2019

แผนกประถม-อนุบาล

Work Shop: Acappella 2019

แผนกประถม-มัธยม

Guidance Exhibition 2019

แผนกมัธยม

Open Morning Yr.4 2562

แผนกประถม

Open Morning 2019

แผนกอนุบาล

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

แผนกประถม-มัธยม

Ektra Singing Contest 2019

แผนกประถม-มัธยม

Ektra Star Kids 2019

แผนกอนุบาล

Open Morning 2019

แผนกประถม

Cultural Exchange 2019

แผนกประถม

ประชุมผู้ปกครอง 2562

แผนกอนุบาล-ประถม

Summer Camp 2019

ทุกแผนก


รวมกิจกรรม: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------