ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

Filter Display:

GAC ‘6’ Graduation 2016

แผนกมัธยม

M.I. 2016

แผนกมัธยม

Ektra Concert 2016

ทุกแผนก

M.I. Year 4-6 2016

แผนกประถม

M.I. KG.3 & Open House 2559

แผนกอนุบาล

Christmas Shows 2016

ทุกแผนก

Sport Carnival 2016

แผนกประถมและมัธยม

Sport Carnival 2016

แผนกอนุบาล

Yr.9 Star Smart 2016

แผนกมัธยม

Cultural Day 2016

แผนกอนุบาล

กิจกรรมลอยกระทง 2559

แผนกประถมและอนุบาล

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2559

แผนกประถมและมัธยม

Open House 2559

แผนกอนุบาล

ซ้อมหนีไฟ 2559

แผนกอนุบาล

Stamp @ School 2016

แผนกประถม

Food Hero 2016

แผนกประถม

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2559

แผนกประถมและมัธยม

HKU Summer Immersion 2016

แผนกประถมและมัธยม

Ektra Music Contest 2016

แผนกประถม

Ektra Singing Contest 2016

แผนกมัธยม

Ektra Star Kids 2016

แผนกอนุบาล

รำถวายพระพร 2559

แผนกอนุบาล

Ektra Singing Contest 2016

แผนกประถม

Imagination Art 2016

แผนกประถม

Breakthrough Summer Camp 2016

แผนกอนุบาล

Music Summer Camp 2016

แผนกประถม-มัธยม

iCamp Workshop 2016

แผนกมัธยม

English Camp 2016

แผนกอนุบาล

English Summer Camp 2016 Ep 2

แผนกประถม

Visual Thinking Workshop 2016

แผนกมัธยม

Group Discussion Workshop 2016

แผนกมัธยม

STEM Education 2016

แผนกมัธยม

The Preliminary Research 2016

แผนกมัธยม

English Summer Camp 2016

แผนกประถม

Creative Workshop#1 2016

แผนกมัธยม

รวมกิจกรรม: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------