ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2558

Filter Display:
ตารางเรียนและผังห้องเรียน Summer

         ระดับชั้นประถมศึกษา : Year 1 ดาวน์โหลด   |  Year 2 ดาวน์โหลด   |  Year 3 ดาวน์โหลด
  Year 4 ดาวน์โหลด   |  Year 5 ดาวน์โหลด   |  Year 6 ดาวน์โหลด   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษา : Year 7 ดาวน์โหลด   |  Year 8 ดาวน์โหลด   |  Year 9 ดาวน์โหลด
  Year 10 ดาวน์โหลด   |  Year 11 ดาวน์โหลด
         แผนผังห้องเรียน Summer :   Year 1 - 6 ดาวน์โหลด   |  Year 7 - 11 ดาวน์โหลด   

ตารางสอบซ่อม 0 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษา

         ระดับชั้นมัธยมศึกษา Year 7-8 ดาวน์โหลด           ระดับชั้นมัธยมศึกษา Year 10-11 ดาวน์โหลด

รายการกล้าคิดการทำ : ผลงานของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

Drama Show : Blood Brothers A Joker’s Tale


ครอบครัวข่าวเด็ก - บีอีซี เทโร

ห้องข่าวเยาวชน - TNN24

ประกาศการรับเอกสาร ปพ.1 ของนักเรียนชั้น Year 6, Year 9, Year 12

         ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 7.30 -16.00 น. - ผู้ปกครองสามารถติดต่อรับ ใบ ปพ.1 ของนักเรียนระดับชั้น Year 6 , Year 9 และ Year 12 ที่ ห้องธุรการ แผนกมัธยม

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

          รายชื่อนักเรียน Year 6 ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
                                                รายชื่อนักเรียน Year 9 ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2558

          Year 1-6   :     Year 7-9   :     Year 10-11   :     Year 12

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น Year 9 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา

          ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น Year 9 ที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าทดสอบและสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Open House แผนกอนุบาล

          ขอเชิญผู้ปกครองที่เป็นบุคคลภายนอก และมีความสนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-11.30 น. สถานที่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกอนุบาล ซ.สาธุประดิษฐ์ 19 เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ บรรยากาศการเรียนการสอน และการแสดงความสามารถของนักเรียน สนใจติดต่อสำรองที่นั่ง แผนกธุรการอนุบาล 02 -674-2450-2

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)

          ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและได้พัฒนาตนเองตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : M.I.) โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น Year 6 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา

          ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น Year 6 ที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าทดสอบและสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.niets.or.th/th/catalog/view/241

กิจกรรม Christmas Celebration Day

          ด้วยในวันที่ 24 ธันวาคมของทุกๆ ปี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม Fund Raising Day ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับซุ้มเกมและกิจกรรม รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารของว่างต่างๆ แต่เพื่อให้เทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการมอบความรัก ความปรารถนาดี และเป็นการส่งความสุขให้กันอย่างมีความหมาย   รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางสอบ กลางภาคเรียน 2/2558

          Year 1-3   ||   Year 4-6   ||   Year 7-9   ||   Year 10-12

กิจกรรมเรียนเสริมความรู้ช่วงเช้า

          ฝ่ายวิชาการได้จัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้น Yr.7-9 ในช่วงเช้า ระหว่างวันที่ 8-23 ธันวาคม 2558 เวลา 07.20-08.10 น. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทบทวนเนื้อหาและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558   รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดงาน Christmas Show 2015 ระดับชั้น KG.3

          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้กำหนดการจัดงาน Christmas Show 2015 ของนักเรียนระดับชั้น KG.3 ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถม ซ.20 ตั้งแต่วันที่ 15-23 ธันวาคม 2558 ดังตารางการแสดงที่แนบท้ายมา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงในเวทีที่ใหญ่ขึ้น ตลอดจนการสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศของแผนกประถมและสัมผัสบรรยากาศความเป็นพี่-น้องเอกตราร่วมกัน    รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสีย บาดเจ็บและได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีส

         เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ส่งตัวแทนครูชาวฝรั่งเศสและตัวแทนนักเรียนจากทุกแผนก เดินทางไปยังสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อมอบสารแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสีย บาดเจ็บและได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีส พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิต ในโอกาสนี้ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะขอเป็นกำลังใจและส่งความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ และขอให้สภาพจิตใจกลับมาเข้มแข็งดังเดิม

เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย  

          ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

          เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความรักและ ความกตัญญู ในพระคุณของบิดา

          วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558     - ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Download

          วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558     - ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Download

ตารางสอนพิเศษ แผนกมัธยม

          ตารางสอนพิเศษหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แผนกมัธยม Download

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ สอบซ่อมสำหรับนักเรียน Year 7-12

          ตามที่ทางฝ่ายวิชาการได้ให้ครูประจำชั้นโทรแจ้งผลสอบสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบไปเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดการเรียนเสริมและสอบซ่อมระหว่างวันที่ 26-30 ต.ค. 58 โดยมีแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบซ่อมและตารางสอบซ่อมดังนี้
         

แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบซ่อม Download
          ตารางการสอบซ่อม     Year 7   ||    Year 8   ||    Year 9   ||    Year 10   ||    Year 11   ||    Year 12   

จดหมายข่าววิชาการ ฉบับที่ 4/2558

          รายละเอียดปฏิทินการสอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2559 , คำถาม-คำตอบ เรื่อง การรับตรงผ่านเคลียริงเฮ้าส์ (Clearing-House) และ รายละเอียดโครงการที่เปิดรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ
                - ปฏิทินการสอบ Admission 59    [ Download เอกสาร ]
                - โครงการรับตรง 59 http://www.enttrong.com    

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน เดือนตุลาคม

          ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน ค่ายส่งเสริมและพัฒนาตวามสามารถด้านวิชาการ
                - ค่ายติวเข้ม O-NET ม.3   [ รายชื่อนักเรียน   ||   ตารางเรียน ]
                                                     - ค่ายปรับพื้นฐานด้านวิชาการ ม.4    [ รายชื่อนักเรียน   ||   ตารางเรียน ]

***นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนและพร้อมกันที่สนามแผนกมัธยมปลาย เวลา 08.45 น.***

ลงทะเบียนเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

             ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม เปิดลงทะเบียนเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม กลางภาคเรียนที่ 2/2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                - เวลาเรียน : แผนการเรียน Bilingual และ Extra Class 15.30-16.30 น.
                                                                 แผนการเรียน GAC จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.00-17.00 น. / วันศุกร์เวลา 15.30-16.30 น.
                                                - ค่าเรียน : วิชาละ 500 บาท (เรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม)

ลงทะเบียนเรียน     Year 10   ||    Year 11   ||    Year 12   

เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา

                ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษาตลอดมา และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวทางและผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนแนวทางการอภิบาลดูแลนักเรียน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 รายละเอียดเพิ่มเติม

*** รายละเอียดกำหนดการที่ปรากฎในเวบไซต์
เป็นกำหนดการที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไปจากที่ส่งจดหมายเรียนเชิญไปแล้ว ***

ลงทะเบียนเรียน ค่ายส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการ

                ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม ได้จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการ ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- ค่ายติวเข้ม O-NET ม.3 : เรียนเสริมเนื้อหาและข้อสอบ O-NET ม.3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ
- ค่ายปรับพื้นฐานด้านวิชาการ ม.4 : แผนวิทย์-คณิต: เรียนปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ แผนศิลป์: เรียนปรับพื้นฐาน English Grammar และคณิตศาสตร์

*** กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 ***

กิจกรรมเรียนเสริมความรู้ช่วงเช้า ในระดับชั้น Year 7-9           [ Year 7 ]       [ Year 8 ]       [ Year9 ]

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2558          ระดับอนุบาล : [   KG. 1    ]       [   KG. 2 ]       [   KG. 3 ]
          ระดับประถม  : [ Year 1-2 ]       [ Year 3 ]       [ Year 4-6 ]
          ระดับมัธยม   : [ Year 7-9 ]       [ Year 10 ]      [ Year 11-12 ]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์: โรงเรียนสารสาสน์เอกตราครอบครัวข่าวเด็ก - บีอีซี เทโร

ห้องข่าวเยาวชน - TNN24

ข่าวการศึกษา - Springnews

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Funfair & Comprehension Plus Presentation 2015

          ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา จนต่อเนื่องมาในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยนักเรียนสามารถเลือกกิจกรรม MI ตามความสนใจของตนเอง สำหรับเรียนตลอดต่อเนื่อง 1 ปีการศึกษาในชั้นเรียนปัจจุบัน และสำหรับนักเรียนหลักสูตร Extra Class ได้จัดให้เรียนรายวิชา Comprehension Plus ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Thematic Approach รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Funfair 2015

          ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา จนต่อเนื่องมาในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยนักเรียนสามารถเลือกกิจกรรม MI ตามความสนใจของตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา Springnews: "สารสาสน์เอกตรา" โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทย


โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)

           ตามที่ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียน เขารวมโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ประจำป พ.ศ. 2558 และดำเนินการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ระดับประถมศึกษา เวลา 08.00-12.00 ระดับมัธยมศึกษา เวลา 12.30-16.30 น.
                                                - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ คลิกที่นี่ ]
                                                - คู่มือการใช้ระบบคลังความรู้ TEDET
                                                        ดาวน์โหลด PDF ไฟล์วิชาคณิตศาสตร์         ดาวน์โหลด PDF ไฟล์วิชาวิทยาศาสตร์
                                                        ดาวน์โหลด Video ไฟล์วิชาคณิตศาสตร์       ดาวน์โหลด Video ไฟล์วิชาวิทยาศาสตร์
                                                - รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tedet.ac.th/

ค่าย UK Academic Trip, "An Escape to Edinburgh"

          สำหรับ ค่าย UK Academic Trip ในปีนี้ เป็นค่ายที่มีรูปแบบแตกต่างจากค่ายภาษาอังกฤษทั่วไป เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนตาม Theme ที่ต่างกันไปในแต่ละวัน ณ สถานที่จริง เช่น Museum of Scotland, Museum of Childhood, Botanic Garden ฯลฯ

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Year7-9)

          ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่สนใจเข้าร่วมชมและรับฟังการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 15 โครงงานของนักเรียน Year 7-9 (1 Classroom 1 Project) บริเวณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 ในวันพุธที่ 19 ส.ค. 58 เวลา 8.30 - 11.30 น.

อบรมทางวิชาการ STEM (Science Technology Engineering and Mathematics)

          เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร ครูไทย และครูต่างชาติ ได้เข้าร่วมอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ "ประเทศอื่นเขาสอน STEM อย่างไร?" เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน จัดโดยสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558”

          ด้วย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล กำหนดจะจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558” . ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมระลึกถึงพระคุณมารดาผู้ให้การอบรมเลี้ยงดูเราด้วยความรักและความอบอุ่นตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ Download

กำหนดการ Open House 2015 แผนกอนุบาล

          กำหนดการ Open House 2015 ระหว่างวันที่ 13-27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-10.30 น. Download

เชิญชวนร่วมกิจกรรม ผสานสายใยร่วมใจช่วยโลก

          โลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เช่น อุณหภูมิของโลกร้อนแรงมากขึ้น ภัยธรรมชาติรุนแรง สิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นพิษ ฤดูกาลต่างๆแปรเปลี่ยนไป เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ วาตภัยที่ร้ายแรงและ แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ให้เกียรติมาศึกษาเยี่ยมชมดูงาน

          ยินดีต้อนรับ คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา โรงเรียนสารสาสน์พิทยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางสอบ Midterm ภาคเรียนที่ 1/2558

         ระดับประถมศึกษา:    Year 1-3     Year 4-6
                                              ระดับมัธยมศึกษา:      Year 7-9     Year 10 [Extra Class & GAC & Bilingual]
                                                                                   Year 11-12 [Extra Class]     Year 11-12 [GAC & Bilingual ]

แผนกอนุบาล: ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับ-ส่งนักเรียน

          ทางโรงเรียนขอเรียนชี้แจงและกำชับเรื่องมาตรการรับ-ส่งนักเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและช่วยจัดระเบียบการจราจรทั้งภายในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

การเฝ้าระวังโรคระบาดระบบทางเดินหายใจ และโรคมือ เท้า ปาก

          เนื่องด้วยขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝน ด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนประกอบกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคระบาดระบบทางเดินหายใจ และโรคมือ เท้า ปาก ที่สามารถแพร่กระจายได้ หากไม่ได้มีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Ektra Star Kids ปี 7

          เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม Ektra Star Kids ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเป็น ปีที่ 7 รูปแบบกิจกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่หลากหลายเช่น ร้องเพลง เต้นรำ เล่นดนตรี หรือ โชว์ความสามารถทางด้านกีฬา ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

จดหมายข่าววิชาการ ฉบับที่ 3/2558

          เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลสัมฤทธิ์สอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557

          ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2557 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ

          ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนักเรียนจะเรียนเสริมช่วงเช้าเวลา 07.15-08.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ คณะครูผู้ดูแลโครงการทุกท่านขอให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจ รายละเอียดเพิ่มเติม

จดหมายข่าววิชาการ ฉบับที่ 2/2558

          ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนน ระดับดีเยี่ยม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “หนูน้อยคนเก่งนักเล่านิทาน”

          เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ได้จัดทำกิจกรรม “หนูน้อยคนเก่งนักเล่านิทาน” เพื่อค้นหา ตัวแทนนักเรียนอนุบาลที่มีความสามารถทางด้านการเล่านิทาน ระดับ KG.2-3 ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีมารยาทเรียบร้อย รับผิดชอบ และรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา รายละเอียดเพิ่มเติม

จดหมายข่าววิชาการ

          ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ คะแนนสอบ 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

          เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ยึดหลักการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ในการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ต่อยอดในการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
Download ใบสมัคร

ขออนุญาตฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและโรคหัดเยอรมัน

          ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขจะรณรงค์ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัคและโรคหัดเยอรมันแก่ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง มกราคม 2555 ทั่วประเทศ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2558 เนื่องจากโรคหัดเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อน... รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

- ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้น NC - Yr.6 :
                                    วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.00-12.00 น. (ลงทะเบียน 8.00-8.30 น.)   รายละเอียดเพิ่มเติม

                                     - ผู้ปกครองนักเรียนชั้น Yr.7 และนักเรียนใหม่ชั้น Yr.8 - Yr.11 :
                                     วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. (ลงทะเบียน 13.00-13.30 น.)   รายละเอียดเพิ่มเติม

*** สำหรับผู้ปกครอง Yr.1 ที่เป็นนักเรียนเก่าที่มาจาก ซ.19 หากท่านประสงค์จะรับฟังแนวการจัดการเรียนการสอนของแผนกประถม กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งที่แผนกธุรการล่วงหน้า โทร. 02-212-9930-1 (จำนวน 1 ท่าน ต่อ 1 ครอบครัว) ***

รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------