after the opening tag:

WELCOME TO SARASAS EKTRA SCHOOL

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าวสารต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  
          ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...
                    รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       

          แผนผังจราจร (เส้นทางเดินรถและเวลาเปิดปิดประตูแต่ละจุด) PDF File   
Newsflash: 26 มีนาคม 2567  
          ในช่วงระหว่าง Summer Course 2024 (28 มี.ค. - 25 เม.ย. 2567) มีรายละเอียดกำหนดการต่างๆ และขอความร่วมมือผู้ปกครองดังนี้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ ( มีนาคม - พฤษภาคม 2567 )  
          โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ
               1. กำหนดการเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567 ...
รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  
           ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567...             รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       

          เอกสารประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา    PDF File   
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( ประถม - มัธยม )  
ประถมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.1-3)   
ประถมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.4-6)    
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.7-9)    
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5   (Yr.10-11)    
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567  
      📣 ประชาสัมพันธ์ ‼️ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567
            โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เปิดรับสมัคร และสอบเข้านักเรียนใหม่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 เป็นต้นไป

            📝สำหรับชั้น KG.2 - Y.10 กำหนดวันทดสอบในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
                        สามารถติดต่อทำการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 มีนาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม... Image File       
Open Morning 2024 @Sarasas Ektra School for Prospective Kindergarten Parents  
      โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล เปิดบ้านยามเช้า ต้อนรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลาน สำหรับปีการศึกษา 2567
            - เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน
            - ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับบุตรหลาน
    ⏰  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.20 - 10.30 น.

                              ผู้ปกครองที่สนใจ กรุณาลงทะเบียน ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
                                        Link :  https://forms.gle/YUViuaCL8H2z5txd7
                                      สอบถามธุรการ 📞โทร : 02-213-0117, 02-212-9930-1
                                      📧 Email : admission@ektra.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น Year12  
มัธยมศึกษาปีที่ 6   (Yr.12)   ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( ประถม - มัธยม )  
ประถมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.1-3)   
ประถมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.4-6)    
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.7-9)    
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.10-12)    

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( ธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 )  
        โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 )  
        โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมกราคม 2567 ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( ประถม - มัธยม )  
ประถมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.1-3)   
ประถมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.4-6)    
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.7-9)    
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.10-12)    

Open Morning 2023 @Sarasas Ektra School for Prospective Kindergarten Parents  
      โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล เปิดบ้านยามเช้า ต้อนรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 และปีการศึกษา 2567
            - เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน
            - ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับบุตรหลาน
    ⏰  ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00 - 10.30 น.

                              ผู้ปกครองที่สนใจ กรุณาลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566
                                        Link :   https://forms.gle/rrhP8SmPkyfChGP49
                                      สอบถามธุรการ 📞โทร : 02-213-0117, 02-212-9930-1
                                      📧 Email : admission@ektra.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
Say Hello to Primary @Sarasas Ektra School  
      โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถม เปิดบ้านยามเช้า ต้อนรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 และปีการศึกษา 2567
            - รับชมบรรยากาศการเรียนการสอน
            - กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
    ⏰  ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.30 - 11.00 น.

                              ผู้ปกครองที่สนใจ กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
                                        Link :   https://forms.gle/Jv3fPCRBGyZUgeHFA
                                      📞โทร : 02-213-0117, 02-212-9930-1
                                      📧 Email : admission@ektra.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2566 )  
        โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2566 ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
สำหรับผู้ต้องการสนับสนุน หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของครอบครัวเอกตรา

    
สำหรับผู้ต้องการสนับสนุน หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของครอบครัวเอกตรา

    

  ข่าวสาร GAC

Environmental Study :     
One of the many major assessments in Level III is the Science Environmental Study for which students need to survey an area and do many types of tests before returning to school and writing up their findings in a fully academic report. Pictures show some year 12 students and their science teacher, Ms. Imee, collecting the required data for the assessment paper. A hot and tiring day, but good to be out of the classroom for a change.     รายละเอียดเพิ่มเติม
Newsletter : December 2023

  ประมวลภาพกิจกรรม

  ผลงานด้านดนตรี

Ektra Symphonic Band

ได้รับรางวัล
BSRU Music Competition 2024

  ความภาคภูมิใจ

น.ส.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Y.11A

ได้รับรางวัล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"

EKTRA KIDS IN THE COMMUNITY
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 

We make the Choices ; You make the difference
We make the Choices ;
You make the difference