WELCOME TO SARASAS EKTRA SCHOOL

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสาสน์เอกตรา โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าวสารต่างๆ

  
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 16  
        ตามที่โรงเรียนได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการควบคุมโรค Covid - 19 จากกรมอนามัย และได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้สามารถเปิดเรียน Onsite ได้ โดยโรงเรียนได้เปิดทำการเรียน การสอน Onsite แบบ Hybrid (ผสมสาน Onsite + Online) ในระดับชั้น KG.1 – Y.12 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอแนะนำแอพพลิเคชั่น School Bright ให้กับผู้ปกครอง
        ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน เพื่อเพิ่มความสะดวก และเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง ในด้านการดูแลนักเรียนและการสื่อสารกับโรงเรียน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอแนะนำแอพพลิเคชั่น School Bright ให้กับผู้ปกครอง โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การเช็คชื่อนักเรียน การแจ้งลา การติดตามผลการเรียนของนักเรียน รวมถึงการเช็คสถานะและอัตราค่าเทอม

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากคลิปประชาสัมพันธ์นี้... Clip Video       
Q&A รวมคำถามเกี่ยวกับ App School Bright... PDF File       
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 15
        เนื่องด้วย โรงเรียนได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการควบคุมโรค Covid - 19 จากกรมอนามัย และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้สามารถเปิดเรียน Onsite ได้ ทางโรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ดังต่อไปนี้   PDF File  

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 14  
        เนื่องด้วย ขณะนี้ ทางโรงเรียนได้เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จึงมีข่าวสารมาเพื่อประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ - กำหนดการต่างๆ ในช่วง เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
แบบสำรวจข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564
        ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 19 พ.ย. 64 และเพื่อเตรียมการในด้านต่างๆ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 ทาง Google Forms ภายในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 13  
        ตามที่โรงเรียนได้ดําเนินการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online ตามข้อกําหนดของ ศบค. มาจนถึงช่วงปลายภาค เรียนที่ 1/2564 แล้วนั้น ทางโรงเรียนมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 12
        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ ทางโรงเรียนจึงยังคงดำเนินการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online ต่อเนื่อง และขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 11
        ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ดำเนินการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online ต่อเนื่องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
สำหรับผู้ต้องการสนับสนุน หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของครอบครัวเอกตรา

    
สำหรับผู้ต้องการสนับสนุน หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของครอบครัวเอกตรา

    

  ข่าวสาร GAC

Back in the Classrooms
It was great to see so many students back in the classrooms last month, and many have said they are so glad to be back in school. Ronnakrit (Y.12B) - below left - says he can study more effectively in school, and Rujirada (Y.12A) - below right - says she feels very excited to be back in school because she missed learning in the classroom: it is great to be back after such a long semester of on-line learning. All the teachers at school wish all the students great success in their studies for the rest of the year. รายละเอียดเพิ่มเติม
Newsletter : December 2021

  ประมวลภาพกิจกรรม

  ผลงานด้านดนตรี

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัล
Thailand International Wind Symphony Competition

  ความภาคภูมิใจ

น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล , Yr.11A

เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Portrait Prize
รายการ RCB PORTRAIT PRIZE 2021

EKTRA KIDS IN THE COMMUNITY
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 

We make the Choices ; You make the difference
We make the Choices ;
You make the difference