Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
            ด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อมูลในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้คำปรึกษานักเรียนในการเลือกแผนการเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561: ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 5
          ระดับชั้นอนุบาล :         KG.1         KG.2         KG.3
          ระดับชั้นประถม :         Year 1 - 3         Year 4 - 6
            ระดับชั้นมัธยม :         Year 7 - 9         Year 10 - 11
 •    โครงการ “Insight Music : The Conception ”
  เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ขอเชิญ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วม Cover เพลง Insight Music ในรูปแบบ Chamber หรือ Solo เปิดรับผลงานคลิปวีดีโอบันทึกการแสดงตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561

  ระเบียบการ              ใบสมัคร

  รายชื่อเพลง Insight Music Note
  Let Us Sing Together
  Scraping Up Sand in the Bottom of the Sea
  Red River Valley
  Must I Then
  Spring Picnic in the Hills
  . . .
  รายชื่อเพลง Insight Music Note
  Home on the Range
  If I Were a Witch
  He is Born, The Holy Child
  Old Folk at Home
  Praise to Joy
       
  หมายเหตุ Download ไฟล์เพลง .mp3      Download โน๊ตเพลง .pdf
       
  Download ไฟล์เพลง .mp3 และ โน๊ตเพลง .pdf ทั้งหมด คลิกที่นี่

 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 •    การจัดสอบ O-NET : ประจำปีการศึกษา 2561
  Year 6              Year 9              Year 12

 •    Open Morning : Primary Department

 •    ขออนุญาตฉีดวัคซีนป้องกัน หัด คางทูม หัดเยอรมัน
            ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ จะเข้ามาให้บริการฉีควัคซีนป้องกัน หัด คางทูม หัดเยอรมัน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
            ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงจะจัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องMultimedia ชั้น3 อาคาร 6 เวลา 09.00 – 11.00น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    การทดสอบประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
            ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดการทดสอบประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Year 4 – 12 เพื่อนำข้อมูลผลการทดสอบมาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนั้น ทางโรงเรียนมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบดังกล่าว ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ประชาสัมพันธ์ชมรมรถโรงเรียน: ที่ทำการชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
            เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้เรียนเชิญนางสาวบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด "ที่ทำการชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา" ณ บริเวณโถงล่างอาคาร 6 แผนกประถม เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครองในการมาติดต่อสอบถามการใช้บริการรับ-ส่งนักเรียน โดยคณะทำงานของชมรมฯ จะอยู่ประจำการ ณ ที่ทำการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับ - ส่งนักเรียน
            เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและช่วยจัดระเบียบการจราจรทั้งภายในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในเรื่องการรับส่งนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------