Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    การพัฒนาวินัยนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
            ด้วย ฝ่ายงานอภิบาลและพัฒนาวินัย จะมีแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในชั้นเรียนด้วยระบบการให้บัตรสี เมื่อนักเรียนไม่สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัย มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ใช้คำพูดหยาบคาย หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561: ระดับชั้นประถม - มัธยม
  ระดับชั้นประถม :         Yr. 1      Yr. 2      Yr. 3      Yr. 4      Yr. 5      Yr. 6     
    ระดับชั้นมัธยม :         Yr. 7      Yr. 8      Yr. 9      Yr. 10      Yr. 11      Yr. 12     
 •    EKTRA Newsflash : ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2561
            ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง ท่านผู้สนับสนุนนักเรียนและคุณครูทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าชมและสนับสนุนละครเวทีชุด Insight Music "The Sound of a Million Dreams" เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 157,079 บาท ไปร่วมบริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโอกาสต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ : Year 3
            เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) จะจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางการแสดงคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561
            โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดเทศกาลคริสต์มาส เพื่อรำลึกถึงองค์พระเยซูเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราในเรื่องความรัก ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การรับใช้ และการช่วยเหลือผู้อื่น ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดการแสดงของนักเรียนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เพื่อร่วมมอบความสุขให้แก่กันและส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก สร้างความสามัคคี และแสดงความสามารถทางด้านภาษา [ ตารางการแสดงคริสต์มาส ]
 •    ขอเชิญร่วมกิจกรรมครอบครัวสุขภาพดี : KG.2
            เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้น ทางแผนกอนุบาลจึงได้จัดกิจกรรม "ครอบครัวสุขภาพดี" ขึ้น เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยะภาพทางด้านกีฬาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมกันสร้างสัมพันธภาพสานสายใยครอบครัวด้วยการออกกำลังกาย รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ : KG.2
            เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล จะจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน KG.2 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Newsflash: ฉบับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
            งดรับของขวัญและของฝากทุกประเภท เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวผู้ปกครองมักใช้ช่วงเวลานี้ท่องเที่ยว และซื้อหา ของขวัญเพื่อมอบให้แก่กัน ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนงดเว้นการให้ของขวัญ, ของฝาก,ของกำนัล, ทุกประเภทแก่คุณครูและผู้บริหารทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการปฎิบัติหน้าที่อย่าง เต็มความสามารถ รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------
-->