Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561: ระดับชั้นประถม - มัธยม
  ระดับชั้นประถม :         Yr. 1      Yr. 2      Yr. 3      Yr. 4      Yr. 5      Yr. 6     
    ระดับชั้นมัธยม :         Yr. 7      Yr. 8      Yr. 9      Yr. 10      Yr. 11      Yr. 12     
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ : Year 3
            เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) จะจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางการแสดงคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561
            โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดเทศกาลคริสต์มาส เพื่อรำลึกถึงองค์พระเยซูเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราในเรื่องความรัก ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การรับใช้ และการช่วยเหลือผู้อื่น ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดการแสดงของนักเรียนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เพื่อร่วมมอบความสุขให้แก่กันและส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก สร้างความสามัคคี และแสดงความสามารถทางด้านภาษา [ ตารางการแสดงคริสต์มาส ]
 •    ขอเชิญร่วมกิจกรรมครอบครัวสุขภาพดี : KG.2
            เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้น ทางแผนกอนุบาลจึงได้จัดกิจกรรม "ครอบครัวสุขภาพดี" ขึ้น เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยะภาพทางด้านกีฬาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมกันสร้างสัมพันธภาพสานสายใยครอบครัวด้วยการออกกำลังกาย รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ : KG.2
            เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล จะจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน KG.2 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Newsflash: ฉบับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
            งดรับของขวัญและของฝากทุกประเภท เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวผู้ปกครองมักใช้ช่วงเวลานี้ท่องเที่ยว และซื้อหา ของขวัญเพื่อมอบให้แก่กัน ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนงดเว้นการให้ของขวัญ, ของฝาก,ของกำนัล, ทุกประเภทแก่คุณครูและผู้บริหารทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการปฎิบัติหน้าที่อย่าง เต็มความสามารถ รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

 •   GAC Newsletter : October 2018
  “New ACT VIPs Visit Ektra” The two new bosses who were very recently appointed by AES (ACT Education Solutions) took time out from their busy schedules to visit us here at Ektra. Ms. Anne Zheng is the Deputy General Manager & Director of Regional Academics, and Ms. Tamara Streinz is the V.P. of International Administration. Lots of topics were discussed with both the foreign and Thai administrators, and it was agreed by all that there is the possibility of finding our students some ‘more time’ by linking some GAC and Thai items which are covered in both curricula. รายละเอียดเพิ่มเติม

 •      

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------
Close [X]

           จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา