Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ตารางสอบ Final 1/2563
  KG. 1-3       Year 1-3       Year 4-6       Year 7-9       Year 10-12
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2563
           สวัสดีผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูทุกท่านค่ะ ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝน อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการในช่วง New normal เป็นอย่างดี Ektra Newsflash ฉบับโค้งสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ 100%
  ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง

        ตามมติที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 7 สิงหาคม 63 เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ 100% ทั่วประเทศ (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตามระบบการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจึงปรับสถานที่ และตารางสอนทุกระดับชั้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังคงปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ให้ทุกคนในโรงเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือบ่อย ๆด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อบโอโซนห้องเรียนและห้องกิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ

   
  การปรับสถานที่และเวลาเรียน   แผนผังอาคารเรียน
   
 •    ตารางสอบ Midterm 1/2563
  Year 1-3       Year 4-6       Year 7-9       Year 10-12
 •    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและวิชาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษเย็น : ประจำเดือนสิงหาคม
  📣 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษ
          ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และวิชาที่เรียนพิเศษตอนเย็น ที่ได้ทำการลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทั้งรอบโควต้า และรอบทั่วไปได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
          1. ลงทะเบียนสำเร็จ และโอนเงินแล้วภายในวันเวลาที่กำหนด แต่ไม่พบรายชื่อนักเรียน (อาจเป็นไปได้ว่า ท่านลืมแนบหลักฐานการชำระเงิน) โปรดติดต่อที่แผนกธุรการภายในวันที่ 1 ส.ค. เวลา 16.00 น. หากเกินกำหนด ทางโรงเรียนจำเป็นต้องตัดจำนวนนักเรียนตามยอดที่ส่งหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ไม่สามารถรักษาสิทธิ์การจองให้ท่านได้
          2. ต้องการเข้าชื่อรอ (Waiting list) รายวิชาที่ต้องการ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 6.30 -17.00 น) หรือโทร: 0-2213-0117, 0-2212-0157 และ 0-2212-9930-1

  NC       KG.1       KG.2       KG.3       Yr.1       Yr.2       Yr.3
  Yr.4       Yr.5       Yr.6       Yr.7       Yr.8       Yr.9      
 •    การสมัครเรียนเสริมพิเศษเย็น เดือน สิงหาคม 2563 : รอบทั่วไป
  📥 เปิดรับสมัคร 2 รอบ ผ่านระบบออนไลน์ www.ektra.ac.th **เฉพาะระดับชั้น NC. - Y.9

  🔐 รอบโควต้า: สำหรับนักเรียนเก่าที่เคยเรียนเดือน ก.พ. 63
  และชำระค่าเรียนพิเศษครบถ้วนแล้วภายในวันที่ 3 มี.ค. 63 ♦️**ที่ต้องการลงเรียนคอร์สเดิม♦️
  🌐 ลงทะเบียนออนไลน์: 17 - 20 กรกฎาคม 2563

  รอบทั่วไป: สำหรับนักเรียนใหม่ ปี 2563 และนักเรียนเก่าทุกคน
  🌐 ลงทะเบียนออนไลน์: 24 - 27 กรกฎาคม 2563

     
  รายละเอียดการสมัคร
  เรียนเสริมพิเศษเย็น
    คู่มือการสมัคร
  เรียนเสริมพิเศษเย็น (.pdf)
    คู่มือการสมัคร
  เรียนเสริมพิเศษเย็น (clip)
 •    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและวิชาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษเย็น : รอบโควต้า
        ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และวิชาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษเย็นที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 17.00น. ได้จากตารางด้านล่างนี้ หากผู้ปกครองทำการลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อนักเรียน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 6.30 -17.00 น) หรือโทร: 0-2213-0117, 0-2212-0157 และ 0-2212-9930-1

         
  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและวิชาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษเย็น


  ประกาศ!!!     ผู้ปกครองท่านใดที่โอนเงินในวันที่ 20/7/2020 เวลา 15.12 น.
  จากบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำนวนเงิน 1,200 บาท แล้วไม่ได้แนบหลักฐานการชำระเงิน

  กรุณาติดต่อแผนกธุรการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและออกใบเสร็จรับเงิน
  ภายในวันที่ 22 ก.ค. เวลา 17.00 น. หากเกินกำหนด
  ทางโรงเรียนจำเป็นต้องตัดจำนวนนักเรียนตามยอดที่ส่งหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  ไม่สามารถรักษาสิทธิการจองให้ท่านได้


 •    EKTRA Newsflash: ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
        ขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคน เข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายจะดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความรักและเอาใจใส่ โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นเสมือนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
  📖   แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

   
  กำหนดการเปิดเทอม   บทบาทของนักเรียนและผู้ปกครอง
   
   
  มาตรการของฝ่ายต่างๆ   อาคารเรียนและจุดรับส่ง

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"