Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับ - ส่งนักเรียน
            เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและช่วยจัดระเบียบการจราจรทั้งภายในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในเรื่องการรับส่งนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
            เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นอกจากเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    การเข้าร่วมทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางคณิตศาสตร์
            ตามที่ สมาชิกสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย เจ้าของและผู้ดำเนินงาน โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest - TMC) เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่เวทีแข่งขันระดับนานาชาติ โดยในปีนี้ได้เพิ่มการจัดสอบรอบ Preliminary National Examinations รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้น NC - KG.3 ระหว่างวันที่ 1 - 8 สิงหาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและการนำเสนอการเรียนรู้ผ่านโครงงานของนักเรียน รวมถึงพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น
  ตารางกิจกรรม Open Morning
 •    ตารางสอบ Midterm 1/2018
  Year 1-3          Year 4-6          Year 7-9          Year 10-12
 •    การบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
            เนื่องด้วย คลินิกทันตแพทย์อังกูร ตั้งตรงสุนทร จะเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตามโครงการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กำหนดจะจัดกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10 สำหรับเป็นเวทีให้นักเรียนระดับชั้น KG.1 - KG.3 ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง เช่น ร้องเพลง เต้นรำ เล่านิทาน เล่นดนตรี หรือ ความสามารถทางด้านกีฬาต่างๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้พัฒนาศักยภาพความสามารถ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2561
            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้น Nursery - Yr.11 และนักเรียนเก่าชั้น Yr.1, Yr.7 และ Yr.10 ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------