Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    📣 การรับหนังสือเรียนและผลการเรียน 📚 (ที่โรงเรียน) 🏫
  🗓 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น.
  😷 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกๆท่านที่เข้ามาในโรงเรียน โรงเรียนได้วางมาตรการและขั้นตอนการรับ ดังนี้

  ขั้นตอนการรับหนังสือเรียนและผลการเรียน
   
 •    แนวปฏิบัติและกำหนดการต่างๆช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563
              ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้โรงเรียนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองสามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทางโรงเรียนมีแนวปฏิบัติและกำหนดการ ดังนี้

  แนวปฏิบัติและกำหนดการ คู่มือการเรียนออนไลน์
   
  คลิปขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ คู่มือขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ
 •    การติดต่อรับเอกสาร
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียน Yr.1-11 ที่ติด 0 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  ระดับชั้นประถมศึกษา
  วิชาการไทย: Year 5
  วิชาการต่างประเทศ: Year 1     Year 2     Year 4     Year 5     Year 6
  ตารางสอบซ่อมเสริม: Year 1-6


  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
  วิชาการไทย: Year 7     Year 8     Year 9     Year 10     Year 11
  วิชาการต่างประเทศ: Year 7     Year 8     Year 9     Year 10     Year 11
  ตารางสอบซ่อมเสริม: Year 7-9     Year 10-11

 •    มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2

        ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ ศธ 02145/655 และ หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเลขที่ 0211.6/3358 กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนั้น
       ทางโรงเรียนจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดการและมีแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด

 •    ประกาศรายชื่อนักเรียน Yr.12 ที่ติด 0 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 : ระดับชั้น Year 1-11

  Year 1-3      Year 4-6      Year 7-9      Year 10-11

 •    Ektra Closer : ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 20
             เมื่อพูดถึงการรังแกกัน เชื่อว่า ณ เวลานี้ หลายคนคงพอทราบว่า การรังแกกันคืออะไร บ่อยครั้งที่เมื่อคุณครูสอบถามสาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่น่ารักที่นักเรียนแสดงออกมา พบว่า นักเรียนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเพื่อน แต่เป็นเพราะนักเรียนยังขาดความเข้าใจในความรู้สึก ความต้องการของตนเอง และของเพื่อน... รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    Ektra Newsflash : ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
             ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม Sports Carnival 2019 พร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลานและรุ่นน้องของท่านในการแข่งขันกีฬาและการมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุน ขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการเชียร์กีฬา ฯลฯ ให้กับนักเรียน รวมถึงอีกจำนวนมากที่ร่วมเชียร์, เล่นเกม และขบวนพาเหรดด้วยตัวท่านเอง ส่งผลให้กิจกรรม Sports Carnival 2019 มีความอบอุ่น สนุกสนาน และเต็มไปด้วยความสุข

 •    ขอเชิญเข้าร่วมชม "Project Approach" ของนักเรียนชั้น Nursery
             ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่านและเชื่อมั่นในแนวทางการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับก้าวแรกของการเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่มั่นคงต่อไปในภายภาคหน้า โดยเรามุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและสามารถมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ รายละเอียดเพิ่มเติม


  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

 •   GAC Newsletter : January 2020
  Christmas Contrast The many faces of GAC students during the 2019 Christmas shows last December. Another year of super shows, with all classes showing excellent acting skills and delivering very good speech. Farewell to Y.12, having just completed their last Ektra Christmas Shows. Now it is all hands in to get every single test and all assessments completed in the next few days. รายละเอียดเพิ่มเติม


  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"


-->