Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 1 และนักเรียนใหม่ชั้น Nursery - Year 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ ตลอดจนแนวทางการดูแลอภิบาล รวมถึงแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับมัธยมศึกษา
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 7, Year 10 และนักเรียนใหม่ชั้น Year 8, 9 และ 11 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ ตลอดจนระเบียบงานฝ่ายปกครอง รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2561
            ยินดีต้อนรับนักเรียนเก่าและใหม่ทุกคนเข้าสู่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ ส่งบุตรหลายเข้าศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเป็นห่วงในการเข้าเรียนครั้งแรกของบุตรหลาย แต่หากท่านให้กำลังใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบ Final : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
                ระดับอนุบาล KG.1 - 3             Thai Courses         English Courses
                ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6       Thai Courses         English Courses
                ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3         Thai Courses         English Courses
                ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5         Thai Courses         English Courses
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนประจำปี 2561
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายละเอียด
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียด
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
            ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม Sports Carnival 2017 พร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลานและรุ่นน้องของท่านในการแข่งขันกีฬาและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุน ขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการเชียร์กีฬาฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------
Close [X] 

Sarasas Ektra School

เรียน ท่านผู้ปกครอง

          ขอขอบคุณที่ท่านได้ลงทะเบียนจองเรียนพิเศษ ผ่านทางเวบไซต์เรียบร้อยแล้ว และต้องขออภัยสำหรับท่านที่พบปัญหาระหว่างการลงทะเบียน เนื่องจากเป็นปีแรกที่เปลี่ยนเป็นระบบดังกล่าว ทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับมาปรับปรุงระบบต่อไป
          สำหรับท่านที่จองคอร์สที่ต้องการไม่ทัน สามารถตรวจสอบคอร์สที่ยังมีที่ว่าง ได้ที่นี่...โปรดคลิก ....
          เมื่อตรวจสอบจำนวนที่ว่างแล้ว สามารถสมัครและชำระค่าเรียนได้ที่แผนกธุรการ ตั้งแต่ 28 พ.ค 61 เป็นต้นไป
หมายเหตุ การลงชื่อ Waiting List ในคอร์สต่างๆ ที่จะเปลี่ยนในเดือนถัดไป สามารถโทรแจ้งชื่อนักเรียน ชั้น และหมายเลขโทรศัพท์ ได้ที่แผนกธุรการ ตั้งแต่ 28 พ.ค 61 เป็นต้นไปเช่นกัน

Dear Parents,

          Thank you very much for registering online for our After School tutorial courses through our website.
          We apologize for any problems that you may have encountered during the registration. This was our first year using an online registration system and you can be assured that we will take on board all your suggestions and recommendations for ways to improve the process.
          For those who could not register for your desired course, you can check the availability of other courses here. Please click. ....
          If interested, you can apply and arrange payment for courses with availability at administration office from 28th May 2018 onwards.
Remark: For courses that are currently full, parents can leave their child’s name on a waiting list. Should a position become available in the following month or months, the administration office will call you. Please call the administration office and leave your child’s name, class and your contract number with our staff. This can be done via telephone.