Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 7
             ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนขอ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 6
             ตามที่ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้โรงเรียนในสังกัด กระทรวงฯ งดกิจกรรมการเรียนการสอนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยน กำหนดการต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 5
             ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกำหนดการต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ปีการศึกษา 2564
             ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และกำหนดการมอบตัวนักเรียนทุน

  Yr. 6     Yr. 7     Yr. 8     Yr. 9     Yr. 10     Yr. 11    

  กำหนดการมอบตัวนักเรียนทุน
   
 •    Ektra Newsflash : ฉบับวันที่ 2 เม.ย. 2564
             เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 วันหยุดปิดเทอมกำลังใกล้เข้ามาแล้ว แต่ก่อนที่จะหยุดพักผ่อน มาดูกันว่า Ektra Newsflash ฉบับนี้มีข่าวสารดีๆ อะไรมาฝากกัน ติดตามอ่านได้เลยค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    รายชื่อนักเรียน Yr.12 ที่ติด 0 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 •    การจัดสอบ O-NET : ประจำปีการศึกษา 2563
        ระดับชั้น Yr.6 :      รูปแบบข้อสอบ    |    รายชื่อนักเรียน    |    ตารางสอบ
        ระดับชั้น Yr.9 :      รูปแบบข้อสอบ    |    รายชื่อนักเรียน    |    ตารางสอบ
        ระดับชั้น Yr.12 :    รูปแบบข้อสอบ    |    รายชื่อนักเรียน    |    ตารางสอบ

        ลงทะเบียนดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลย O-NET ย้อนหลังทุกปี
        รายละเอียดเพิ่มเติม : เวบไซต์ สทศ
   
 •    ตารางสอบ Year 12 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
           ตารางสอบ Year 12 : ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 4
           ตามที่ ศบค.และ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนในกทม.เปิดเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น เนื่องจากการเรียน Online เป็นเวลานาน การพัฒนาทักษะบางอย่างของนักเรียนจะลดลง อีกทั้ง ศักยภาพของนักเรียน แต่ละคน ความพร้อมแต่ละครอบครัว สามารถดูแลนักเรียนให้เรียนออนไลน์ได้ไม่เท่ากัน เพื่อลดภาระในการดูแลนักเรียน ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์กำหนดการ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    การสมัครทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
           ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ไม่สามารถดำเนินการ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาจทำให้ผลคะแนนของนักเรียนและผลการประเมินภาพรวมของโรงเรียนไม่ได้เป็นตามที่คาดหมาย รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"