Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา
             ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม    

 •    โครงการ "การใช้ถ้อยคำที่สุภาพ"
             โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดโครงการ "การใช้ถ้อยคำที่สุภาพ" ขอเชิญชวนครอบครัวนักเรียน Year 4-6 ร่วมส่งคำขวัญ หัวข้อ 🗣“ลด ละ เลิก การละเมิดด้วยคำพูด” คำขวัญที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับประกาศนียบัตร ของที่ระลึก และนำไปเผยแพร่ภายในโรงเรียน เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มกราคม 2563 อ่านรายละเอียดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติมได้ที่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ สแกน QR Code

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562 : แผนกอนุบาล
             ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดในการจัดแยกตามระดับชั้นตามตารางด้านล่าง และขอเรียนให้ทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 / 2562
 •    กิจกรรมวัน AFR: Apology/ Forgiveness/ Reconciliation
             ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนมีนโยบายสำคัญคือ Stop Bullying (การต่อต้านการรังแกกัน) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหวังจะเห็นนักเรียนเติบโตอย่างสง่างาม รู้จักเคารพ ให้เกียรติ สามารถหยิบยื่นความเอื้ออาทรถึงผู้อื่น และเพื่อให้แนวคิดนี้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม จึงได้เกิดกิจกรรม AFR : Apology/ Forgiveness/ Reconciliation Day ขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันคริสต์มาส รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    ขอความร่วมมือในการขับขี่ยานพาหนะและการจราจรภายในแผนกอนุบาล - ประถม (สาธุฯ20)
             เนื่องด้วยแผนกอนุบาล – ประถม ได้จำทำแผนการจราจรภายในโรงเรียน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและรถสะสม รวมถึงเป็นการลดมลพิษภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อสุขภาวะและความปลอดภัยให้กับทุกท่าน จึงขอให้ท่านร่วมมือ ปฏิบัติตามคำ แนะนำ โดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    การปรับเวลาและจุดส่งนักเรียนในช่วงเช้า
             ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาและจุดส่งนักเรียนในช่วงเช้า ณ บริเวณสนาม 1, 2, 3 และพื้นที่จอดรถภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้พื้นที่ในการฝึกซ้อมคริสต์มาสและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    ขอสำเนาประวัติการรับวัคซีนของนักเรียน
             ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป่วยด้วยโรคหัด ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่าน นำส่งสำเนาประวัติการได้รับวัคซีนของนักเรียนให้กับคุณครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
             เนื่องด้วยการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลางภาคเรียนที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่องวัฎจักรการปรากฏของกลุ่มดาว ทางฝ่ายวิชาการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) รายละเอียดเพิ่มเติม


  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

 •   GAC Newsletter : January 2020
  Christmas Contrast The many faces of GAC students during the 2019 Christmas shows last December. Another year of super shows, with all classes showing excellent acting skills and delivering very good speech. Farewell to Y.12, having just completed their last Ektra Christmas Shows. Now it is all hands in to get every single test and all assessments completed in the next few days. รายละเอียดเพิ่มเติม


  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"